Objavljeno: 1.6.2016.

Radovi na izgradnji II faze Gradske pijace u punom jeku


Kako smo već ranije objavili uveliko se radi na realizaciji projekta izgradnje II faze Gradske pijace u Vitezu. U ovoj fazi radi se natkrivanje koje predstavlja jedan od važnijih dijelova uređenja samog gradskog jezgra. Poznato je da je dugi niz godina Gradska pijaca na području općine Vitez  imala neadekvatne uslove za prodaju hrane, voća i povrća, a izgradnjom ovakve pijace u Vitezu stvorit će se uslovi i prostor za  prodaju svježih proizvoda naših poljoprivrednika. Ovim projektom omogućeno je da se iskoristi prostor nekadašnje stare pijace i pretvori se u jedan ambijent koji će biti mjesto dobre prodaje.
Sam idejni projekat koncipiran je tako da se prvenstveno zadovolje potrebe sadašnjih i budućih korisnika, te da se uveliko poboljša kvaliteta  prostora, a samim time i okruženja.
Nadamo se da će ovaj projekat doprinjeti razvoju svijesti ljudi o potrebama da utiču na to da naš Vitez napreduje i da nije svejedno gdje će trošiti svoj novac.
Donosimo vam i fotografije dijela postavljene konstrukcije, kao i preostali dio, koji čeka na ugradnju.


 

Kabinet načelnika
(M.H.)

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu