Objavljeno: 24.2.2021.

OBAVJEŠTENJE O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ

Na osnovu/temelju čl. 19. Odluke o javnim priznanjima općine Vitez („Službeni glasnik općine Vitez“  2/15), Ocjenjivački sud za vođenje postupka dodjele javnih priznanja u 2021. godini, u p u ć u j e
 

OBAVJEŠTENJE
O UVJETIMA/USLOVIMA I NAČINU PREDLAGANJA KANDIDATA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA OPĆINE VITEZ
 
 
Sukladno Odluci o javnim priznanjima, Ocjenjivački sud kao radno tijelo Općinskog vijeća pokreće postupak predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja povodom Dana općine Vitez- 28.4., za 2021.godinu.
 
Priznanja ustanovljena Odlukom koja se mogu dodijeliti u ovoj godini su:

  1. 1. "Grb općine Vitez",
  2. 2. „Plaketa općine Vitez“  (dodjeljuju se najviše 3 „Plakete općine Vitez“),
  3. 3. „Proglašenje počasnim građaninom općine Vitez“. 
 
 
GRB OPĆINE VITEZ
 
Grb općine Vitez" je najviše javno priznanje.
"Grb općine Vitez" dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima, a za iznimne doprinose i dostignuća (životno djelo) i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu na unapređenju nauke, obrazovanja, kulture, športa/sporta, privrede i drugih oblasti društvenog života u općini Vitez.
"Grb općine Vitez",  može se dodijeliti svake četvrte godine, sa tim da isti neće biti dodijeljen ako Ocjenjivački sud ocijeni da nijedan prijedlog ne ispunjava kriterije utvrđene Odlukom.
Dodjeljuje se samo jedan "Grb općine Vitez".
Istom fizičkom ili pravnom licu "Grb općine Vitez" se može dodijeliti samo jedan put.
"Grb općine Vitez" je stilizirana izvedba grba općine Vitez izrađena od bakra (bronze).
Uz "Grb općine Vitez" dodjeljuje se diploma.
 
 
 
PLAKETA OPĆINE VITEZ
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se građanima, udrugama/udruženjima građana, ustanovama, mjesnim zajednicama, gospodarskim/privrednim društvima i drugim pravnim subjektima a povodom njihovih jubileja, za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvitak/razvoj općine Vitez, unapređenje kvaliteta življenja, te afirmaciji Viteza i jačanju njegovog ugleda u Zemlji i svijetu.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuje se u vidu diplome.
Dodjeljuju se najviše tri "Plakete općine Vitez" i to:Jedna gospodarskom društvu, Jedna ostalim društvima ili ustanovama i Jedna  pojedincu iz bilo koje oblasti.
"Plaketa općine Vitez" dodjeljuju se u vidu diplome uz reljefni grb općine Vitez izveden u odgovarajućoj boji metala.
 
NAPOMENA: Javno priznanje se može izuzetno dodijeliti pojedincima i posthumno/posmrtno maksimalno jedno u vidu „Plakete općine Vitez“, pod slijedećim uvjetima:

  1. 1.  nakon što protekne pet (5) godina od smrti pojedinca kojeg se želi predložiti za javno priznanje, i to jedna plaketa općine Vitez;
 
  1. 2. kao kandidati za posthumno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati osobe umrle nakon 01.1.1998.godine;
 
  1. 3. javna priznanja dodijeljena posthumno ne ulaze u broj priznanja koja se mogu dodijeliti prema čl. 8. i 9. Odluke o javnim priznanjima.
 
 
PROGLAŠENJE POČASNIM GRAĐANINOM OPĆINE VITEZ
„Počasnim građaninom općine Vitez“ može se proglasiti osoba (koja nije rodom iz Viteza i nema prijavljen boravak u Vitezu) posebno zaslužna za afirmaciju vrijednosti demokratskog društva, povijesnih događaja i tradicije Bosne i Hercegovine, položaja i ugleda Viteza i njegovih odnosa sa drugim gradovima i općinama u zemlji i inozemstvu te razvoja Viteza ili pojedinih djelatnosti, državnik ili službenik druge države, član međunarodne organizacije odnosno organizacije druge države posebno zaslužan za Vitez i Bosnu i Hercegovinu u jačanju njihovog ugleda na opće prihvaćenim načelima suvremenog svijeta.
 
Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja imaju:građani, udruge/udruženja građana, članovi Općinskog vijeća Vitez, radna tijela Vijeća, Načelnik općine, organi mjesnih zajednica, ustanove, strukovne organizacije, vjerske zajednice, gospodarska/privredna društva i drugi pravni subjekti.
 
Prijedlog iz prethodnog stavka sadrži slijedeće:
- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv gospodarskog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruga građana ili drugih pravnih subjekata koji se predlažu za dodjelu javnog priznanja;
- vrstu priznanja  za koju se predlaže dodjela javnog priznanja;
- obrazloženje prijedloga;
- raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja.
 
 
 
 
Neblagovremeni prijedlozi, kao i prijedlozi sa nepotpunim obrazloženjem neće se uzeti u razmatranje.
 
Mole se zainteresirani da svoje prijedloge dostave zaključno sa  19.03.2021.godine do 15,00 sati, neposredno na protokol ili putem pošte na adresu:
 
 
Općina Vitez,
Stručna i zajednička služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika - za Ocjenjivački sud,
ulica Stjepana Radića broj 1.
72250 Vitez.
 
 
 
                                                                 PREDSJEDNIK
                                                                                                  OCJENJIVAČKOG SUDA
 
                                                          
                                                Ivica Drmić

 

Ostale vijesti

17.9.2021.   VIVA FILM FESTIVAL OD 22.09 - 26.09.2021

17.9.2021.   J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

16.9.2021.   Promocija druge faze projekta“Jačanje uloge mjesnih zajednica u BiH“ i novoodabranih partnerskih jedinica lokalne samouprave

14.9.2021.   Obavijest o održavanju prezentacije trase brze ceste kroz PC-96 Vitez

11.9.2021.   JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

6.9.2021.   Čestitka za početak nove školske godine

2.9.2021.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

31.8.2021.   Načelnik općine Jakšić iz Republike Hrvatske sa suradnicima posjetio Općinskog načelnika

30.8.2021.   ŠAHOVSKI KLUB VITEZ 2013 POBJEDNIK PRVENSTVA ŠAHOVSKOG SAVEZA HERCEG BOSNE

23.8.2021.   IZMJENA I PRODUŽENJE TRAJANJA JAVNOG POZIVA ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021.GODINU

11.8.2021.   INFORMACIJA o sufinansiranju i implementaciji projekta rekonstrukcije gradske kanalizacione mreže (urbani dio grada)

18.8.2021.   JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE SREDSTAVA ZA POTICAJ PRIVREDI OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

4.8.2021.   JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POTICAJ U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ ZA 2021. GODINU

29.7.2021.   Uručene plakete i priznanja Općine Vitez

28.7.2021.   Obavijest o prestanku snabdijevanja pitkom vodom