Objavljeno: 17.3.2021.

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo javni poziv za sufinansiranje projekata

Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinancirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, za transfere:

Rok za dostavljanje prijava je 31.03.2021. godine.