Objavljeno: 31.3.2021.

Usvojen Proračun općine Vitez u iznosu od 8 milijuna i 600 tisuća KM

Sjednica Općinskog vijeća Vitez, druga po redu, održana je 30.03.2021. godine, a na istoj su vijećnici razmatrali dvanaest točaka dnevnog reda, među kojima se na poseban način ističe točka u svezi proračuna za 2021. godinu koji je prihvaćen u ukupnom planiranom iznosu od 8.670.000 KM.

Pad naplate naknada i neporeznih prihoda

Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 2.873.000 KM, a što je 10% manje od plana za 2020. godinu, dok su ostale naknade planirane u iznosu od 1.142.000 KM što je za 24% manje od plana za prošlu godinu.

Plaće ostaju iste, 30.000 KM više za stipendije, više novca i sportu.

Bruto plaće uposlenika planirane su u iznosu od 2.152.000 KM, planirani beoj uposlenika je 95 (što je povećanje za pet uposlenika u odnosu na plan iz 2020. godine), a osnovica za obračun plaća za uposlene u općini Vitez - organ uprave, Općinskom pravobraniteljstvu, JU Centar za socijalni rad, JU Gradska knjižnica iznosila bi 325 KM koliko je iznosila i prošle godine.
Za kulturu je planirano 50.000 KM, a tranfer za sport je povećan za 12% i sada iznosi 170.000 KM. Transfer za stipendije planiran u iznosu od 150.000 KM, a što je 150 stipendija po 100 KM mjesečno za 10 mjeseci akademske godine, a predstavlja povećanje za 30.000 KM. Porodiljne naknade planirane su u iznosu od 21.000 KM kao vid potpore u iznosu od 100 KM za svako novorođeno dijete, a dječjem vrtiću planirano je 115.000 KM.

Transfer za komunalnu potrošnju planiran je u iznosu od 220.000 KM, a namjenjeno je za održavanje javnih površina, pranje ulica, sadnju cvijeća, kićenje grada i druge poslove komunalne potrošnje. Za javnu rasvjetu u 2020. planirano je 200.000 KM (troškove električne energije te materijal i rad na održavanju rasvjete), a isti iznos predviđen je i za održavanje putova i zimsku službu.

Ulaganje u infrastrukturu poslovnih zona i toplifikaciju

Za infrastrukturu PC-96-2 planirano je 142.000 KM za razne projekte uređenja prostora PC-96-2. Za poljoprivredu i gospodarstvo na raspolaganju je 120.000 KM, a za subvencije javnim poduzećima i ustanovama 100.000 KM.

Za vodoopskrbu planirano je 300.000 KM, 100.000 KM za pretovarnu stanicu i 80.000 KM za projekte energetske učinkovitosti. Za rekonstrukciju javne rasvjete planirano je 300.000 KM, za rekonstrukciju putova, parkinga i drugih javnih površina na općini planirano je 600.000 KM.

Za pokriće deficita iz prošle godine planirano je 75.000 KM što je jedna petina ukupnog duga.

Na sjednici je primljena k znanju i informacija o radu Policijske stanice Vitez i Općinskog vijeća, dok je usvojen plana rada JU Gradska ljekarna.
Općinsko vijeće pod točkom koja je naknadno dodana dalo je suglasnost društvu Ovnak d.o.o. Vitez za dodjelu koncesije za korištenje vode iz bunara koji se nalazi u krugu PS Vitezit na parceli u vlasništvu poduzeća Ovnak.

Značajno je napomenuti da je postavljenoi 8 vijećničkih pitanja, te da je donijet Zaključak Kolegija kako slijedi:
 
ZAKLJUČAK
 
Zbog neophodnosti održavanja 2.redovne sjednice Općinskog vijeća zakazane za dan utorak (30.03.2021.), a imajući u vidu pogoršanu epidemiološku situaciju , te donesene naredbe i preporuke od strane Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva gdje je između ostalih donesena i mjera dozvoljenog okupljanja ljudi ne više od 20 u zatvorenom prostorima, potrebno je da Klubovi postupe na način da se osigura prisutnost vijećnika u smanjenom (reduciranom) sastavu na način i to kako slijedi;
Na zakazanoj sjednici: - obezbijediti prisustvo 8 vijećnika HDZ BiH- reducirati tri vijećnika
                                          - obezbijediti prisustvo 7 vijećnika SDA- reducirati 3 vijećnika
                                          - obezbijediti prisustvo 1 vijećnika SDP BiH- reducirati 1 vijećnika
                                          - obezbijediti prisustvo 1 vijećnika HDZ 1990- reducirati 1 vijećnika
S ciljem smanjivanja rizika od COVID-19, kao zaštite zdravlja za vrijeme sjednice potrebno je obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane nadležnih organa. Općina Vitez će obezbijediti higijenska sredstva.

 
Izvor: www.viteski.ba