Objavljeno: 23.4.2021.

Poziv na javnu raspravu za izdavanje okolišne dozvole

Služba za opću upravu, općine Vitez u suradnji sa Đananović Belmin
 
 poziva sve zainteresirane  , a posebno žitelje mz dubravica  da sudjeluju u
 

 javnoj raspravi

 
 
o izdavanju okolišne dozvole  za objekat  namijenjen za uzgoj  stoke - farma goveda,  na lokalitetu Tolovići, a  koja će se održati u  četvrtak   06.05.2021. godine sa početkom u 13,00 sati u sali općine Vitez.
Svi zainteresirani mogu dobiti na uvid dokumentaciju o okolišnoj dozvoli u zgradi općine Vitez u uredu broj 215. ili  na adresi : Belmin Đananović , Tolovići bb
Prijedlozi, mišljenja i sugestije u vezi sa izgradnjom objekta namijenjenog za uzgoj stoke   mogu se dostaviti i pisanim putem na adresu:

Općina Vitez, služba za opću upravu , ured broj 215
72 250 Vitez.