Objavljeno: 5.5.2021.

Priopćenje sa 4. sjednice Stožera/Štaba civilne zaštite Općine Vitez, održane 04.05.2021. godine

Budući da je epidemiološka situacija na području Općine Vitez znatno bolja u odnosu na situaciju od prethodno održane sjednice 19.04.2021. godine, odlučeno je da se Gradska sportska dvorana otvori za sportske aktivnosti te da se ulice oko Gradske sportske dvorane, Doma zdravlja, Osnovne škole i tržnice/pijace prestanu prati i dezinficirati.


 
Služba civilne zaštite