Objavljeno: 5.6.2016.

Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Vitez


31.05.2016. godine u Sali Općinskog vijeća Vitez, sa početkom u 10,00 sati održana je 36. sjednica Općinskog vijeća.
Sjednicom je presjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskoga vijeća.
Sjednici su prisustvovali i : Općinski načelnik,  savjetnik ON i pomoćnici Načelnika.
Rad sjednice pratio je predstavnik sredstava informiranja NTV Jasmin i JU Radio Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće izvršilo je usvajanje zapisnika o radu 35.sjednice Općinskoga vijeća održane 20.4.2016.godine;
Prema predloženom dnevnom redu, usvojene su sljedeće tačke dnevnog reda:
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna i budžetske rezerve općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2016. godine;
- Odluka o utrošku sredstava suficita proračuna iz 2015. godine;
- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JU Radio Vitez za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu;
- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Vitez za 2015. godinu;
- Odluka o usvajanju dopuna Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020 godina;
- Odluka o davanju načelne saglasnosti (JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez);
- Zaključak za provedbu javne rasprave PRO-MINERAL (istraživanje minerala, Prostorni plan planine Kruščica);
- Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Gornji Vitez“ ;
- Odluka o izmjeni Regulacionog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ Vitez (En-Kom, Čardaci, Klas, Kafadar);
- Odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Muris Đelilović);
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Etičkog vijeća časti.

Na kraju 36. Sjednice Općinskog vijeća Vitez ka znanju je primljena i Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2015. godinu sa procjenom sigurnosne situacije za 2016.godinu, te Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020. godina.
 

Ostale vijesti

18.2.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

18.2.2020.   Obavijest kandidatima koji su se prijavili na Javni oglas za prijem u radni odnos u JKP“Vitkom“ d.o.o. Vitez

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu