Objavljeno: 5.6.2016.

Održana 36. sjednica Općinskog vijeća Vitez


31.05.2016. godine u Sali Općinskog vijeća Vitez, sa početkom u 10,00 sati održana je 36. sjednica Općinskog vijeća.
Sjednicom je presjedavao Tomislav Bošnjak-Matić, predsjednik Općinskoga vijeća.
Sjednici su prisustvovali i : Općinski načelnik,  savjetnik ON i pomoćnici Načelnika.
Rad sjednice pratio je predstavnik sredstava informiranja NTV Jasmin i JU Radio Vitez.
 
Prije usvajanja dnevnog reda Općinsko vijeće izvršilo je usvajanje zapisnika o radu 35.sjednice Općinskoga vijeća održane 20.4.2016.godine;
Prema predloženom dnevnom redu, usvojene su sljedeće tačke dnevnog reda:
- Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna i budžetske rezerve općine Vitez za period od 01.01.-31.03.2016. godine;
- Odluka o utrošku sredstava suficita proračuna iz 2015. godine;
- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu JU Radio Vitez za 2015. godinu i Program rada za 2016. godinu;
- Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Vitez za 2015. godinu;
- Odluka o usvajanju dopuna Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020 godina;
- Odluka o davanju načelne saglasnosti (JKP „Vitkom“ d.o.o Vitez);
- Zaključak za provedbu javne rasprave PRO-MINERAL (istraživanje minerala, Prostorni plan planine Kruščica);
- Odluka o izmjeni i dopuni Regulacionog plana „Gornji Vitez“ ;
- Odluka o izmjeni Regulacionog plana „Poslovnog centra PC-96-2“ Vitez (En-Kom, Čardaci, Klas, Kafadar);
- Odluka o gubitku statusa nepokretnosti javnog dobra (Muris Đelilović);
- Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Etičkog vijeća časti.

Na kraju 36. Sjednice Općinskog vijeća Vitez ka znanju je primljena i Informacija o radu Policijske stanice Vitez za 2015. godinu sa procjenom sigurnosne situacije za 2016.godinu, te Informacija o realizaciji Strategije razvoja općine Vitez 2014-2020. godina.