Objavljeno: 5.5.2021.

OPĆINA VITEZ i UDRUGA POSLODAVACA općine Vitez pokrenule humanitarnu akciju

OPĆINA VITEZ i UDRUGA POSLODAVACA općine Vitez pokrenule su humanitarnu akciju za obnovu područja stradalih od potresa u Republici Hrvatskoj. Svi zainteresirani mogu uplate izvršiti na račun općine Vitez do 14.05.2021.g.    
 
 
Instrukcija za uplatu:

Pomoć Republici Hrvatskoj za obnovu područja stradalih od potresa – za obnovu
OSNOVNE ŠKOLE DRAGUTINA TADIJANOVIĆA PETRINJA, TRG MATICE HRVATSKE 9/B, PETRINJA)
 
Namjenska sredstva uplatiti na depozitni račun općine Vitez broj:
 
3382502287501283 kod UniCredit banke
 
Sa naznakom:
 
1. vrsta prihoda 722751
 
2. šifra općine Vitez 100
 
3. proračunska organizacija 9999999
 
4. poziv na broj 0000000000
 
 
 
 

OPĆINSKI NAČELNIK
 

Boris Marjanović