Objavljeno: 6.6.2016.

U TOKU REALIZACIJA PROJEKTA ASFALTIRANJA LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ

Općina Vitez i ove godine, u skladu sa predviđenim finansijskim  iznosima u Budžetu, realizuje ulaganja u rekonkstrukciju i sanaciju  lokalnih puteva. Povoljni vremenski uslovi omogućili su početak procesa asfaltiranja pet dionica lokalnih puteva na području općine Vitez.
Cilj  ovog projekta je sanacija i asfaltiranje puteva u naseljenim područjima  općine Vitez kao pomoć lokalnoj zajednici.
Provedena je  procedura javne nabavke i  izabrana je najpovoljnija ponuda.
Izvođač radova je “Adžić –Asfalt” d.o.o. Žepče.
Vrijednost ovog projekta iznosi  78.250,94 KM (sedamdesetosamhiljadadvijestotine pedeset konvertibilnih maraka).