Objavljeno: 6.6.2016.

U TOKU REALIZACIJA PROJEKTA ASFALTIRANJA LOKALNIH PUTEVA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ

Općina Vitez i ove godine, u skladu sa predviđenim finansijskim  iznosima u Budžetu, realizuje ulaganja u rekonkstrukciju i sanaciju  lokalnih puteva. Povoljni vremenski uslovi omogućili su početak procesa asfaltiranja pet dionica lokalnih puteva na području općine Vitez.
Cilj  ovog projekta je sanacija i asfaltiranje puteva u naseljenim područjima  općine Vitez kao pomoć lokalnoj zajednici.
Provedena je  procedura javne nabavke i  izabrana je najpovoljnija ponuda.
Izvođač radova je “Adžić –Asfalt” d.o.o. Žepče.
Vrijednost ovog projekta iznosi  78.250,94 KM (sedamdesetosamhiljadadvijestotine pedeset konvertibilnih maraka).

 

Ostale vijesti

12.2.2020.   J A V N I K O N K U R S za prijem pripravnika sa visokom stručnom spremom u općinski organ uprave Općine Vitez

11.2.2020.   Informacija o nastavku projekta rekonstrukcije vodovodne mreže BP Petrol-Ahmići, općina Vitez

11.2.2020.   Karate klub "Ipon" Vitez uručio zahvalnicu načelniku

31.1.2020.   JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme - JKP «VITKOM» d.o.o. Vitez

29.1.2020.   Poziv na predavanje "Ishrana muznih grla"

28.1.2020.   POZIV RODITELJIMA/SKRBNICIMA DJECE OBVEZNIKA PREDŠKOLSKOG PROGRAMA KOJA SU UPISALI DJECU U PROGRAM PRED ŠKOLU U J.U DJEČJI VRTIĆ- VITEZ

27.1.2020.   J A V N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme

22.1.2020.   ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

21.1.2020.   Javna ustanova DOM ZDRAVLJA VITEZ raspisuje JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos doktora medicine

21.1.2020.   OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

20.1.2020.   J A V N I P O Z I V Izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini i povratnicima u Federaciju Bosne i Hercegovine

17.1.2020.   JAVNI OGLAS za izbor kandidata za dodjelu specijalizacije - JU Dom zdravlja Vitez

16.1.2020.   NATJEČAJ za dodjelu studentskih stipendija za školsku 2019./2020. godinu

7.1.2020.   V O D I Č ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U OPĆINI VITEZ

6.1.2020.   Neka najradosniji hrišćanski praznik Božić donese radost, mir i sreću