Objavljeno: 7.6.2016.

ZAPOČELA SANACIJA UDARNIH RUPA


Stabilizacijom vremena započeli su intenzivniji radovi na sanaciji udarnih rupa na području općine Vitez. Kako su već ranije evidentirana i obilježena sva oštećenja krenulo se sa sanacijom udarnih rupa u naseljenom području Stari Vitez.
Cilj ovog  projekta je sanacija udarnih rupa u gradskim i seoskim područjima Općine Vitez, kao pomoć lokalnoj zajednici, a kako bi se osigurala adekvatna zaštita stanovništva.
U skladu sa zakonom o javnim nabavkama provedena je procedura nabavke i izbora izvođača radova.
Izvođač radova je poduzeće“ DOBOJPUTEVI“ D.D  Doboj Jug
Vrijednost ovog projekta kojeg finansira Općina Vitez  iznosi  40.500,72 KM (četrdesethiljadapetstotina konvertibilnih maraka )