Objavljeno: 17.9.2021.

J A V N I P O Z I V za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac

Na osnovu Člana 4. stav 2. Zakona o kocesijama SBK (“Službene novine SBK” 8/09)
Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj o b  j  a  v  lj  u  j  e
 
J A V N I   P O Z I V
za učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesije za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac


Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj poziva sve eventualno zainteresirane stranke, a posebno stanovnike MZ Lupac, da uzmu aktivno učešće u javnoj raspravi za dodjelu koncesija za izvorište vode za piće “Sedra” u naselju Lupac.

JKP “Vitkom” d.o.o. Vitez je podnio zahtjev za dodjelu koncesija za izvorište vode za piće  “Sedra” u naselju Lupac za javno vodosnabdijevanje naselja Lupac.
Zakonom o kocesijama SBK (“Službene novine SBK” 8/09)  član 4. stav 2.  precizirano je da ako Vlada Kantona odlučuje o pristupanju proceduri dodjele koncesije za određeni predmet koncesije koji se nalazi u cijelosti ili pretežno na području jedne općine, odnosno ako se posljedice dodjele koncesije odnose pretežno na tu općinu, odluku o pristupanju proceduri dodjele koncesije za određeno dobro donosi Vlada Kantona na prijedlog ministra nadležnog ministarstva  i uz prethodnu saglasnost općinskoga vijeća  lokalne zajednice na na čijem području se dodjeljuje kocesija, koje je dužno provesti javnu raspravu prije davanja saglasnosti.
 
Javna rasprava će se održati dana 27.09.2021.godine (ponedjeljak) - u 14 00 sati u velikoj sali općine Vitez.

Dakle, ovim putem vas molimo da do termina održavanja javne rasprave, svoje sugestije i mišljenja koja se odnose na gore navedeno dostavite pismenim putem u Službu za poduzetništvo i lokalni razvoj  ili na mail adresu
muhamed.rebihic@opcinavitez.info, kako bismo iste ukoliko budu opravdane, mogli razmotriti.


 
POMOĆNIK NAČELNIKA
 
  
Muhamed Rebihić