Objavljeno: 2.11.2021.

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u općini Vitez

Općina Vitez poziva zainteresovane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Vitez, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Vitez.
 
Javni poziv za projektne prijedloge organizacija civilnog društva je objavljen od 11. listopada/oktobra do 8. studenog/novembra 2021. godine. Kako bi se proces evaluacije projektnih prijedloga odvijao transparentno, potrebno je osigurati učešće jednog predstavnika/ce organizacija civilnog društva.
 
Prema pravilima, u javnom pozivu ne smiju učestvovati članovi/ice organizacija civilnog društva koje su dostavile svoje prijedloge projekata na javni poziv i/ili bili partneri drugim organizacija civilnog društva na istom javnom pozivu. Ukoliko se utvrdi da je predstavnik/ca OCD koji/a je član evaluacione komisije OCD u vezi sa bilo kojim dostavljenim projektnim prijedlogom ti projektni prijedlozi će biti diskvalifikovani.
 
Ovaj poziv je otvoren od 4. do 10. studenog/novembra 2021. godine a zainteresovani se mogu prijaviti putem sljedeće elektronske adrese:
katica.radman@opcinavitez.info. Prijava treba sadržavati biografiju iz koje je vidljivo prethodno iskustvo kao i angažmani u OCD. Evaluacija dostavljenih projektnih prijedloga će se vršiti u mjesecu studenom/novembru 2021. godine, a o tačnom datumu evaluacije odabrani kandidat/kinja će biti blagovremeno obavješten/a. U slučaju da se prijavi više od jednog predstavnika/ce civilnog društva, kandidata/kinju će odabrati predstavnici OCD sa područja općine Vitez.
 
 
Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) finansira Evropska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP).