Objavljeno: 29.12.2021.

Informacija o implementaciji Programa stambenog zbrinjavanja Roma na području općine Vitez, naselja Sofa i Očice

Ugovorom o saradnji broj 01-39-1-2434-2/20 od 28.12.2020. između Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Općine Vitez započet je Projekat stambenog zbrinjavanja Roma na području općine Vitez, u naseljima Sofa i Očice. Ministarstvo je u svrhu realizacije Projekta obezbjedilo novčana sredstva u ukupnom iznosu od 99.000,00 KM, a Općina Vitez sufinansira projekat sa dodatnih 15.000,00 KM.
 
Sve aktivnosti oko odabira krajnjih korisnika Projekta su izvršene u prvoj polovini 2021. godine.
 
Dana 02.06.2021. Općina Vitez je sa firmom „ARC projekt“ d.o.o. Vitez sklopila Ugovor o pružanju usluga za projektovanje i nadziranje radova za Program stambenog zbrinjavanja Roma.
 
Ugovor sa izvođačem radova GPUD „SIGMA-SK“ d.o.o. Zenica Općina Vitez je sklopila 15.12.2021. nakon čega je 22.12.2021. Izvođač radova i zvanično uveden u radove.
 
Rok za izvođenje radova je 30 radnih dana od dana uvođenja u posao.


 
Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak