Objavljeno: 17.1.2022.

OBAVIJEST ZA AŽURIRANJE PODATAKA U RPG I RK BAZI

            Obavještavamo poljoprivredne proizvođače, fizička i pravna lica sa područja općine Vitez koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) i Registar klijenata (RK) da je Pravilnikom o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata  („Službene novine Federacije BiH“, broj 42/08) propisano da su sva poljoprivredna gazdinstva obavezna do 31.03.2022. godine izvršiti ažuriranje podataka, odnosno prijavu promjena na svom poljoprivrednom gazdinstvu (zasijane i planirane poljoprivredne kulture na poljoprivrednom zemljištu, trenutno stanje i promjene vrste , brojnog stanja stoke, promjene zemljišnog posjeda  i osnova korištenja poljoprivrednog zemljišta kod općinske službe koja vodi registar.
 
Sve ostale promjene koje se odnose na promjenu nosioca gazdinstva, članova, broj žiro-računa , prebivališta ili sjedišta, dužni ste prijaviti u roku od 30 dana od dana nastanka promjene. Poljoprivrednici koji ostvaruju premije, a žele  registrovati obrt ili privredno društvo navedene promjene moraju izvršiti  do 31.03.2022. godine.
 
Poljoprivrednici koji ne izvrše ažuriranje podataka  u Registru poljoprivrednih gazdinstava i Registru klijenata  u propisanom roku, neće moći aplicirati na mjere iz programa novčanih podrški za 2022. godinu.
 
Poljoprivrednici nakon što ažuriraju podatke mogu podnijeti prijave za poticaje .
 
Za sve dodatne informacije možete se obratiti u kancelariji broj 213. u Službi za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez ili putem broja telefona 030 718 217.
 

                                                                                  
 
 
                                                                                                        POMOĆNIK NAČELNIKA

                                                                              Muhamed Rebihić, dipl.ing.maš.