Objavljeno: 31.1.2022.

Potpisan protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Vitez

Dana 28.1.2022. godine u Sali općine Vitez potpisan je Protokol za prevenciju i postupanje u slučajevima prosjačenja i drugih oblika eksploatacije djece u općini Vitez.
Pored općinskog načelnika, protokol su potpisali i JU Centar za socijalni rad Vitez,JU Dom zdravlja Vitez,Policijska stanica Vitez,JU Dječji vrtić Vitez kao i sve  osnovne i srednje škole sa područja općine Vitez.
Izrada protokola u općini Vitez  dio je  projekta’’Jačanje državnih i lokalnih kapaciteta u borbi trgovine ljudima u BiH’’ koji se implementira od strane World Vision BiH,u partnerstvu sa Udruženjem’’Zemlja djece u BiH’’ i NVO Kali Sara,a uz podršku Državnog sekreterijata SAD-a.
U narednom periodu  održat će se radionice i obuka za sve učesnike i potpisnike u ovom procesu.

 
Služba za društvene djelatnosti