Objavljeno: 31.1.2022.

Održan sastanak sa Kantonalnim sportskim savezom KSB/SBK

Općinski načelnik je danas u svome uredu primio predstavnike Kantonalnog sportskog saveza, predsjednika Mirsada Ibrišimbegovića, tajnicu Amelu Lolić, te članove upravnog odbora Dragu Subana i Nikicu Petrovića.
Sastanku je nazočila i pomoćnica načelnika Marija Grabovac.
Isti su načelnika upoznali o projektima Sportskog saveza KSB/SBK,provedenim aktivnostima u proteklom periodu a razgovor se vodio i na temu unaprijeđenja odnosa između Općinskog sportskog saveza i kantonalnog saveza.
Zajednički stav je da treba više koordinacije,razgovora  i međusobnih sastanaka kako bi se jasno definirale obveze i aktivnosti  svih članica saveza,na dobrobit ukupnog razvoja sporta na našem Kantonu. 
 
Služba za društvene djelatnosti