Objavljeno: 20.6.2016.

Održana Javna rasprava o istraživanju ruda obojenih metala u Kruščici

Protekle sedmice u Sali općine Vitez sa početkom u 12.00 sati  održana je javna  rasprava o istraživanju i eksploataciji ruda obojenih metala u planini Kruščica na površini od 10 kvadratnih kilometara. 
Na ovu javnu raspravu općina Vitez i Koordinacioni tim za pripremu rasprave pozvali su sve građane, udruge, mjesne zajednice i druge pravne osobe da prisustvuju i samim  tim učestvuju u raspravi u  postupku davanja saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju obojenih metala.
Incijator  i ponuđač ovog istraživanja je firma iz Švicarske Pluto Investment Ag, a preko firme Promineral iz Travnika.
Rasprava je održana u dvije faze, u prvoj fazi predstavnici pomenutih firmi predstavili su svoj projekat i objasnili šta namjeravaju uraditi, dok je druga faza bila otvorena za diskusiju i postavljanje pitanja.
Iz same diskusije moglo se zaključiti da se građani najviše boje za opskrbu pitkom vodom, pa tek onda zagađenjem okoliša i drugim eventualnim opasnostima koje bi se mogle pojaviti.  Među prisutnima bilo je i građana koji uveliko prihvataju ovaj projekat. U prilog tome ide činjenica da ukoliko istraživanja pokažu da Kruščica u svojoj utrobi ima zalihe ruda obojenih metala kao što su bakar, cink, aluminij i dr. otvorili bi se čak i rudnici koji bi upošljavali  nezaposleno stanovništvo.
Ponuđači su kroz svoje odgovore na mnogobrojna pitanja pokušali dati najbolje odgovore, zastupajući stavove da će nakon istraživanja, a ako se pokaže da vrijedi vršiti eksploataciju , izvršiti sve po Zakonu da zaštite izvorišta, kako ne bi doveli u pitanje vodoopskrbu pitkom vodom.
Svim građanima ostavljeno je na raspolaganju da se pismeno očituju o svojim prijedlozima, prigovorima i sugestijama, a rok za dostavu je sedam dana.
Konačnu odluku o prihvatanju ovog projekta donijeti će općinsko Vijeće općine Vitez.