Objavljeno: 20.6.2016.

Održana Javna rasprava o istraživanju ruda obojenih metala u Kruščici

Protekle sedmice u Sali općine Vitez sa početkom u 12.00 sati  održana je javna  rasprava o istraživanju i eksploataciji ruda obojenih metala u planini Kruščica na površini od 10 kvadratnih kilometara. 
Na ovu javnu raspravu općina Vitez i Koordinacioni tim za pripremu rasprave pozvali su sve građane, udruge, mjesne zajednice i druge pravne osobe da prisustvuju i samim  tim učestvuju u raspravi u  postupku davanja saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju obojenih metala.
Incijator  i ponuđač ovog istraživanja je firma iz Švicarske Pluto Investment Ag, a preko firme Promineral iz Travnika.
Rasprava je održana u dvije faze, u prvoj fazi predstavnici pomenutih firmi predstavili su svoj projekat i objasnili šta namjeravaju uraditi, dok je druga faza bila otvorena za diskusiju i postavljanje pitanja.
Iz same diskusije moglo se zaključiti da se građani najviše boje za opskrbu pitkom vodom, pa tek onda zagađenjem okoliša i drugim eventualnim opasnostima koje bi se mogle pojaviti.  Među prisutnima bilo je i građana koji uveliko prihvataju ovaj projekat. U prilog tome ide činjenica da ukoliko istraživanja pokažu da Kruščica u svojoj utrobi ima zalihe ruda obojenih metala kao što su bakar, cink, aluminij i dr. otvorili bi se čak i rudnici koji bi upošljavali  nezaposleno stanovništvo.
Ponuđači su kroz svoje odgovore na mnogobrojna pitanja pokušali dati najbolje odgovore, zastupajući stavove da će nakon istraživanja, a ako se pokaže da vrijedi vršiti eksploataciju , izvršiti sve po Zakonu da zaštite izvorišta, kako ne bi doveli u pitanje vodoopskrbu pitkom vodom.
Svim građanima ostavljeno je na raspolaganju da se pismeno očituju o svojim prijedlozima, prigovorima i sugestijama, a rok za dostavu je sedam dana.
Konačnu odluku o prihvatanju ovog projekta donijeti će općinsko Vijeće općine Vitez.

Ostale vijesti

11.7.2019.   Zapisnik sa drugog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Zapisnik sa prvog sastanka Foruma za građanske inicijative u Vitezu

11.7.2019.   Rang lista rezultata po javnom pozivu za organizacije civilnog društva u sklopu ReLOaD projekta za Općinu Vitez

10.7.2019.   Poziv za 18. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

3.7.2019.   Rezultati procesa izbora predstavnika organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitezu (ReLOaD)

1.7.2019.   Informacija o završetku projekta „Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju u plastenicima“ za 2019 godinu

1.7.2019.   Saopštenje o izvođenju radova na rekonstrukciji raskrsnice na ulazu u Vitez

21.6.2019.   Poziv članovima organizacija civilnog društva za prijave za učešće u Povjerenstvu za evaluaciju u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom III mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

21.6.2019.   Izvještaj o održanom II mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

10.6.2019.   Izvještaj o održanom mentorskom sastanku u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) u općini Vitez

7.6.2019.   Obavijest o rezultatima Javnog poziva koji je općina Vitez raspisala za NVO sektor u 2019.g.

7.6.2019.   POZIV za 17. sjednicu Općinskog vijeća Vitez

7.6.2019.   JAVNI POZIV za učešće u Programu pomoći u obavljanju pripravničkog staža

3.6.2019.   Čestitka povodom Bajrama