Objavljeno: 3.3.2022.

Poziv na edukaciju „Dobra poljoprivredna praksa u uzgoju maline i jagode“

Obavještavaju se svi zainteresirani, fizička i pravna lica s područja općine Vitez, a i šire  da  će u ponedjeljak, 14. 03. 2022. godine u 13:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez  biti održana edukacija: dobra poljoprivredna praksa o uzgoju  maline i jagode.Svi zainteresovani su dobro došli.
 
Organizator edukacije je Općina Vitez.
 
Predavač će biti diplomirani inženjer agronomije Amir Kukić.
 
Sadržaj prezentacije je slijedeći:
 
- Godišnjak radova,
- Zaštita i ishrana jagode i maline,
- Odgovor na  pitanja iz struke.
 
 
Za sve detalje i dodatne informacije otvoren je kontakt telefon Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez, 030 718 217.
 
                                                                                                                                                                                                          
 
                                                                        
                                                                            POMOĆNIK NAČELNIKA
 

                                                                           Muhamed Rebihić dipl. ing. maš.