Objavljeno: 21.6.2016.

P O Z I V

P O Z I V
 
U skladu sa provedenom  javnom raspravom o davanju prethodne saglasnosti za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju obojenih metala na području planine Kruščice pozivaju se svi zainteresirani građani da svoje pismene prijedloge, sugestije i prigovore o navedenoj temi dostave u roku od  7 (sedam) dana zaključno sa 27.06.2016. godine, na adresu općine Vitez  putem protokola, sa naznakom „Koordinacioni tim za provođenje javne rasprave u postupku izdavanja prethodne saglasnosti za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina na području planine Kruščica“.