Objavljeno: 16.3.2022.

DIREKTNI JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA PARTNERSKIH MJESNIH ZAJEDNICA U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI – FAZA II


Broj: 01-1-19-9-814/22
Vitez, 16.03.2022. godine
 
Na temelju članka 38. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez br. 5/08)  i Sporazuma za učešće u projektu „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, Načelnik općine Vitez, raspisuje:
 
DIREKTNI JAVNI POZIV
ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA PROJEKATA PARTNERSKIH MJESNIH ZAJEDNICA U OKVIRU PROJEKTA „JAČANJE ULOGE MJESNIH ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI – FAZA II


 
 
I

Cilj ovog direktnog poziva je podrška realizaciji lokalnih prioriteta u 5 (pet) partnerskih mjesnih zajednica i to: Vitez 1, Jardol, Večeriska, Krčevine i Zabilje-Sadovače.

II
  • Minimalna ukupna vrijednost apliciranog projekta iznosi  26.000,00 KM (bez PDV-a),
  • Maksimalna ukupna vrijednost projekta iz raspoloživog fonda za svaku mjesnu zajednicu iznosi 30.800,00 KM (bez PDV-a),
III

Projektna aplikacija mora ispunjavati administrativne preduvjete.  Administrativni preduvjeti podrazumijevaju da aplikacija sadrži slijedeće:
  • Prijedlog projekta (Word format – Prilog 1);
  • Proračun/Budžet projekta (Excel format – Prilog 2);
  • Logički okvir (Word format – Prilog 3);
  • Plan aktivnosti (Word format – Prilog 4);
  • Pismo obaveze za dodatno sufinansiranje ukoliko pored JLS i MZ projekta predloženi projekat sufinansiraju i drugi donatori, odnosno ukoliko je MZ obezbijedila dodatno sufinansiranje iz drugih izvora (Pismo namjere- Prilog 5). Ukoliko se radi o pravnom licu koje sufinansira projekat, neophodno je osigurati ovjerenu izjavu o spremnosti sufinansiranja, a ukoliko se radi o fizičikim licima, onda je neophodno obezbijediti njihove potpise na zajedničkoj izjavi o spremnosti sufinansiranja.
  • Obrazloženje rukovodstva mjesne zajednice za odabir podnesenog projekta,
  • Tehničku dokumentaciju za infrastrukturne i građevinske projekte,
IV

Projektna dokumentacija kao i kriterijumi i smijernice za realizaciju projekata po ovom Pozivu se može preuzeti u uredu 204, Služba za društvene djelatnosti. Kontakt osoba Katica Iličić-Radman, koordinator projekta, e-mail:katica.radman@opcinavitez.info  tel; 030/718-224. Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na  dnu ove stranice u DOWNLOAD sekciji.


V

Direktni javni poziv je otvoren od 16.03.2022. godine do 14.04.2022. godine, do 15:00 časova.
Parnerske mjesne zajednice svoje projektne prijedloge moraju dostaviti  na protokol općine Vitez, adresa Stjepana Radića br.1, 72250 Vitez  sa naznakom Aplikacija za direktni poziv za mjesne zajednice u okviru projekta „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini“, svakim radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.
 

 
OPĆINSKI NAČELNIK
Boris Marjanović