Objavljeno: 16.3.2022.

Predstavnici kantonalne uprave za civilnu zaštitu posjetili općinu Vitez

Danas su predstavnici kantonalne uprave za civilnu zaštitu na čelu sa novim direktorom gosp Miroslavom Jakićem  posjetili općinu Vitez kako bi predstavili kampanju pod nazivom „Učinimo grad/regiju otpornim na katastrofe 2030“ u kojoj će učešće uzeti  i općina Vitez.
Ispred općine bili su prisutni Načelnik općine gosp. Boris Marjanović , Predsjednik općinskog Vijeća gosp. Sivro Hidajet I Pomočmik Načelnika za civilnu zaštitu gosp. Asim Ribo.
Vlada Kantona Središnja Bosna  koncem prošle godine donijela je Zaključak o sudjelovanju i provođenju aktivnosti u kampanji Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa, kojim preporučuje općinama sa područja KSB da pristupe navedenoj kampanji, u cilju smanjenja rizika od prirodnih i drugih nesreća.
U kampanji  sudjeluje 630 članica lokalnih samouprava širom svijeta. Cilj je pružiti jasan putokaz za izgradnju otpornosti na katastrofe, osigurati da gradovi/regije postanu sigurni i održivi.
 
Kampanja “Učinimo grad otpornim na katastrofu (izvorno Making city resilient- MCR 2030)” je inicijativa koju sprovodi kancelarija UN-a za smanjenje rizika od katastrofa zajedno sa svojim partnerima da bi podržala gradove/ regije u poduzimanju mjera radi smanjenja rizika od katastrofa u skladu sa Okvirom iz Sendaia za smanjenje rizika od katastrofa.
Također razgovaralo se I o dosadašnjoj saradnji sa Kantoalnom upravom za civilnu zaštitu koja je na veoma visokom nivou kao i o projektima koje ćemo realizovati u budućnosti uz sufinansiranje I podršku  KUCZ SBK.

 

Služba civilne zaštite