Objavljeno: 18.3.2022.

Poziv na edukaciju „tehnologija uzgoja kukuruza za zrno i silažu“

Obavještavaju se svi zainteresirani, fizička i pravna lica s područja općine Vitez, a i šire  da  će u četvrtak , 24. 03. 2022. godine u 12:00 sati u sali Općinskog vijeća Vitez  biti održana edukacija: Tehnologija uzgoja kukuruza za zrno i  silažu .
 
Svi zainteresovani su dobro došli.
 
Organizator edukacije je Općina Vitez.
 
Predavač : Prof. Dr Teofil Gavrić.
 
Sadržaj prezentacije je slijedeći:
 
- Prinos kukuruza u BiH-a,
- Zahtjevi prema agroekološkim uslovima,
- Pravilan izbor hibrida,
- Plodored i obrada zemljišta,
- Đubrenje,
- Sjetva,
- Prihrana usjeva,
- Žetva.
 
 
Za sve detalje i dodatne informacije otvoren je kontakt telefon Službe za poduzetništvo i lokalni razvoj Općine Vitez, 030 718 217.
                                                              
                                                                            POMOĆNIK NAČELNIKA
 

                                                                           Muhamed Rebihić dipl.