Objavljeno: 14.4.2022.

JAVNI POZIV za podnošenje prijava za sufinansiranje izvođenja radova utopljavanja zgrade

OPĆINSKI NAČELNIK
 
Broj: 01-1-13-1-1234/21
Datum: 13.04.2022.g
 
Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBiH” broj 49/06),  člana 38. Statuta općine Vitez (“Službeni glasnik općine Vitez” broj 5/08) i  Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Vitez za 2022. godinu, broj: 01-3-11-2-527/2022-2  od 22.02.2022. godine („Službene novine Općine Vitez“, broj: 01/22), Općinski načelnik objavljuje
 
 
JAVNI POZIV
za podnošenje prijava  za sufinansiranje izvođenja radova ugradnje termo-izolacione fasade ili  sanacije krova zgrade radi uštede energije stambenih zgrada zajedničkog stanovanja
 
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava za iskazivanje interesa stanara za učešće u sufinansiranju izvođenja radova na sanaciji/rekonstrukciji zgrada zajedničkog smještaja, ugradnjom termo-izolacione fasade ili sanacijom krova zgrade.
Općina Vitez poziva stanare zgrada zajedničkog smještaja da iskažu interes za sufinansiranje projekata sanacije zajedničkih dijelova stambenih objekata. Sanacija se sastoji iz ugradnje termo-izolacione fasade iil sanacije krova zgrade.
 
Pravo učešća
 
Učešće u ovom Javnom pozivu je otvoreno na jednakim osnovama za sve stanare objekata zajedničkog smještaja, koji imaju izabrane predstavnike zgrada i saglasnost svih stanara za radove na ugradnji termo-izolacione fasade ili sanacije krova zgrade.
Zgrade zajedničkog stanovanja koje imaju izgrađene balkone ili slične dodatke, a koji izlaze izvan gabaritnih dimenzija objekta, NEMAJU PRAVO učestvovati u ovom Javnom pozivu.
 
Uvjeti za prijavu
 
- Da zgrada ima izbranog predstavnika zgrade;
- Da su svi stanari saglasni sa izvođenjem radova na ugradnji termo-izolacione fasade ili
  sanacija krova zgrade.
- Da imaju ovjeren i potpisan predračuna radova za radove ugradnje termo-izolacione fasade
  ili sanacije krova zgrade.
 
Kriteriji za odabir korisnika:
 
- Starost zgrade (maksimalno 20 bodova);
- Oštećenja na zgradi (maksimalno 30 bodova)
- Učešće stanara u sufinansiranju projekta (maksimalno 50 bodova).
 
Općina Vitez će sufinansirati projekte koji ispune tražene kriterije sa 40% vrijednosti ukupne investicije.
 
Obavezna dokumentacija
 
- Prijavni obrazac; (možete ga preuzeti
OVDJE);
- Dokaz sa zgrada ima izabranog predstavnika zgrade;
- Potpisana izjava o saglasnosti svi stanara za izvođenje radova na ugradnji termo-izolacione
   fasade ili sanacije krova zgrade;
- Ovjeren predračun radova za planirane radove
 
Prijave se mogu poslati na adresu
 
Općina Vitez
Stjepana Radića  br.1
72250 Vitez
 
ili direktno na protokol Općine Vitez
Sa naznakom „Prijava na  Javni poziv za podnošenje prijava  za sufinansiranje izvođenja radova ugradnje termo-izolacione fasade ili  sanacije krova zgrade radi uštede energije stambenih zgrada zajedničkog stanovanja”- ne otvarati
 
Javni poziv objavljen je dana 13.04.2022.g. i ostaje otvoren do 27.04.2022.godine.
Javni poziv će biti objavljen na oglasnoj stranici Općine Vitez i na WEB stranici Općine Vitez.
 
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Dodatne informaciije mogu se dobiti na telefon: 030 718 213.
 
Preuzimanje dokumentacije
 
Prijavni obrazac  za prijavu na Javni poziv za općinu Vitez može se preuzeti sa OVDJE   ili lično preuzimanjem u šalter Sali Općine Vitez, Stjepana Radića br. 1, 72250 Vitez.
 
 
 
OPĆINSKI NAČELNIK  
 

Boris Marjanović