Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Besplatne obuke za nezaposlene mlade u sklopu Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) poziva nezaposlene mlade osobe na besplatni program neformalnog obrazovanja iz oblasti krojenja i šivenja.

Centar za edukaciju i istraživanje “Nahla” iz Sarajeva će organizovati i sprovesti obuku krojenja i šivenja za nezaposlene mlade osobe iz Općina Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Vitez i Grada Istočno Sarajevo. Obuka za krojenje i šivenje je akreditovana od strane Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo što će polaznicima ovog programa pružiti dodatne mogućnosti zapošljavanja.

PRAVO UČEŠĆA

Učešće u obukama mogu ostvariti nezaposlene mlade osobe od 18 do 30 godina starosti koje ispunjavaju sljedeće uslove:

 • nalaze se na evidenciji službi/zavoda za zapošljavanje (potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba);
 • imaju prebivalište na području Općina Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Vitez i Grad Istočno Sarajevo (potvrda o prebivalištu)

SADRŽAJ OBUKE

Obuka za krojenje i šivenje obuhvatit će 120 nastavnih časova iz 6 oblasti:

 1. Osnove krojenja i šivenja
  2. Šivenje suknje
  3. Šivenje pantalona
  4. Šivenje bluze
  5. Šivenje haljine
  6. Šivenje sakoa

Dodatne informacije:

 • Obuka se sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznika/ca kroz samostalne zadatke i radove koji se trebaju realizovati na kraju svakog modula kao vid ispitne materije.
 • Organizatori obuke su osigurali kompletan materijal za rad za polaznike/ce obuka.

Nakon uspješne izrade odjevnih predmeta po svakom modulu, smatra se da polaznik/ca:

 • poznaje alate i opremu za rad,
 • poznaje tekstilne materijale, strukturu materijala, kao i ponašanje materijala prilikom obrade,
 • preporučuje materijal u skladu s estetskim i funkcionalnim zahtjevima modela,
 • priprema materijal i alat za određenu radnju,
 • pravilno rukuje priborom i mašinama tokom rada i pravilno održava pribor,
 • planira, organizira i izvodi redoslijed operacija rada,
 • izrađuje šablon po uzetim mjerama,
 • prenosi šablon na krojnu podlogu,
 • prekraja i skraćuje gotove odjevne predmete,
 • izrađuje jednostavne predmete, poput cekera ili nesesera,
 • šije suknju prema redoslijedu operacija,
 • šije hlače prema redoslijedu operacija,
 • šije košulju prema redoslijedu operacija,
 • šije haljinu prema redoslijedu operacija,
 • šije sako prema redoslijedu operacija,
 • planira korekcije, uočava pogreške i ispravlja ih.

TRAJANJE OBUKE:

Obuka će se realizirati dva puta sedmično u periodu od 18. septembra do 17. januara 2024. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

Termini održavanja obuke su ponedjeljak i utorak, u vremenskom periodu od 12:30 do 15:30.

Po završetku obuke polaznicima/ama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju ili osposobljavanju.

NAČIN PRIJAVE:

Polaznici/ce se u prvom krugu prijavljuju putem ONLINE FORMULARA.

Link za prijavu: https://forms.gle/SqfiudV4SyaJMxwM6

Ovaj poziv ostaje otvoren najkasnije do 15. septembra 2023. do 15.00 h.

Nakon što se provede konkursna procedura (koja može uključivati intervju), primljeni kandidati/kinje će dobiti obavještenje putem e-maila o dostavi dokumentacije.