Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Društvene djelatnosti

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na mentorskom sastanku povodom rezultata Javnog poziva u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Vitez

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za učešće na mentorskom sastanku za organizacije civilnog društva (OCD) koje su aplicirale po završenom Javnom pozivu. (više…)

Rang lista odobrenih projekata po Javnom pozivu organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (Reload2)

Općina Vitez u partnerstvu sa razvojnim programom ujedinjenih nacija raspisala je Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (Reload2). (više…)

Rezultati procesa izbora predstavnika/ce organizacija civilnog društva (OCD) sa područja Viteza za učešće u Evaluacionoj komisiji u Općini Vitez u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva sa područja općine Vitez da se prijave za učešće u Evaluacionoj komisiji je objavljen na općinskoj web stranici 12. juna/lipnja, te je trajao od 12. do 15. juna/lipnja 2023. godine. Do predviđenog roka, prijavio se jedan (1) kandidat, i to: (više…)

Ponovljeni poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji u Općini Vitez

Općina Vitez poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Vitez, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Vitez. (više…)

Poziv članovima/icama organizacija civilnog društva za prijave za učešće u evaluacionoj komisiji/povjerenstvu u Općini Vitez

Općina Vitez poziva zainteresirane članove/ice organizacija civilnog društva (OCD) koje imaju sjedište na području općine Vitez, da se prijave za učešće u procesu evaluacije dostavljenih prijedloga projekata u okviru javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) na području općine Vitez. (više…)

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na trećem mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Vitez

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na trećem mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje). (više…)

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće na drugom mentorskom sastanku u okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) u Općini Vitez

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2 u saradnji sa Općinom Vitez objavljuje poziv za organizacije civilnog društva (OCD) za učešće na drugom mentorskom sastanku. Sastanak je prilika za OCD da sa mentorom javno prodiskutuju eventualna poboljšanja projektnih prijedloga (bez uplitanja u konkretne projektne ideje). (više…)