Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Stručna služba

JAVNI OGLAS za imenovanje pet članova Općinske izborne komisije Vitez

Na osnovu člana 2.12 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. Uputstva o utvrdivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini  (“Službeni glasnik BiH”, broj :67/21,73/21, 1/22 i 13/22), Odluke o izmjeni odluke o broju članova izborne jedinice osnovne jedinice u BiH(„Sl. Glasnik BiH, broj:13/12),Odluke o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje pet  članova Općinske izborne komisije osnovne izborne jedinice Vitez, broj:01-3-04-6-3162/2023 od 12.10.2023. godine i člana 24. Statuta Općine Vitez (“Službeni glasnik Općine Vitez” broj 5/08),  Općinsko vijeće  objavljuje (više…)

I N T E R N I O G L A S za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom organu uprave općine Vitez

Na temelju  članka 20. i 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH («Službene novine FBiH» broj 49/05 i 103/21) i članka 18. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji općinskih službi za upravu i Stručnoj i zajedničkoj službi Općinskog vijeća i Općinskog načelnika općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 8/08), Općinski načelnik     o b j a v l j u j e (više…)