Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Donesena Odluka o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji

Nakon raspisanog Javnog poziva za ostvarivanja prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vitez i Zapisnika Povjerenstva za odabir korisnika poticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu općinski načelnik donio je Odluku o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji.

Temeljem provedene procedure poticaj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuje se sljedećim kandidatima:

LOT 1 – Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica

R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM  
1 Slavko Križanac 600,00  
2 Josip Vrvilo 750,00  
3 Velimir Vrebac 750,00  
4 Jelica Vrebac 750,00  
5 Slavko Topalović 750,00  
6 Ankica Topalović 750,00  
7 Anto Jukić 600,00  
8 Anto (Jozo) Jukić 600,00  
9 Stjepan Miličević 750,00  
10 Ivica Turić 600,00  
11 Ivica Jukić 600,00  
12 Tihomir Pranjković 450,00  
13 Dragan Garić 600,00  
14 Tomica Alilović 600,00  
15 PP Čalić 1.050,00  
16 Eko plod Omazić 450,00  
17 Vlado Kozina 300,00  
18 Drago Buzuk 600,00  
19 PP Topalović 750,00  
20 Josip Šafradin 450,00  

LOT 2 – Poticaj proizvođačima svježeg mlijeka

 

R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM  
1 Edina Mangić 750,00
2 Farma Ranč 1.500,00
3 Farma Tarahija 1.500,00
4 Edin Tarahija 750,00
5 PP Elve 1.350,00
6 PP Meho 1.500,00
7 PP Esmedin 1.350,00
8 Đemka Varupa 1.200,00
9 Senija Smajić 450,00
10 Karin Žuljević 1.500,00
11 Ibrahim Muratović 750,00
12 PP Naser 750,00
13 Sulejman Tirić 900,00
14 PP Špar 1.350,00
15 Ređib Džidić 1.050,00
16 Mini farma Tarik 1.500,00
17 Farma Đananović 1.500,00
18 Hasan Đananović 750,00
19 Ibrahim Bašić 750,00
20 Farma Atena 1.500,00
21 Farma Euro 1.500,00
22 Farma Djaković 1.500,00
23 Irhad Smajić 750,00
24 Salih Grabus 450,00
25 Šefik Rebihić 450,00
26 Saudin Smajić 750,00
27 PP Burak 1.500,00

 

LOT 3 – Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu

 
R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM  
1 Asmir Livnjak 800,00
2 Admir Hidić 1.500,00
3 PP Varupa 1.500,00
4 Huso Bešo 1.000,00
5 Mijo Ivišić 1.400,00
6 Ivica Križanac 1.500,00
7 PP EM 1.500,00
8 Šečo Sivro 1.200,00
9 Farma Ze 1.500,00
10 Šefik Buljubašić 600,00
11 Zlatko Đotlo 1.400,00
12 Fadil Varupa 1.000,00
13 Suvad Sivro 1.500,00
14 PP Steak 1.000,00
15 Ekrem Sivro 600,00
16 Šačir Sivro 1.000,00
17 Farma Plavčić 800,00
18 PP Bešo 600,00
19 PP Hidić 1.500,00
20 Nasiha Hidić 1.500,00
21 Bego Hurem 600,00
 

 

LOT 4 – Poticaj za biljnu proizvodnju (Poticaj za jesenju sjetvu žitarica-pšenica,raž)

   
R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM  
1 Mirko Đotlo 1.500,00
2 Suvada Sivro 1.500,00
3 PD Vlašić 1.500,00
4 Besima Tirić 600,00
5 Munir Sivro 1.500,00
 

 

LOT 5 – Poticaj za pčelarstvo

 
R.br. Ime i prezime / pravno lice Ukupan iznos poticaja u KM  
 
1 Dragan Vuleta 350,00  
2 Pčelarstvo Bešo 700,00  
3 Benjamin Hurem 700,00  
4 Samir Konjo 700,00  
5 Fadil Varupa 600,00  
6 Senad Haskić 360,00  
7 Mirsada Mahmutović 280,00  
8 Eko Pčelarstvo 700,00  
9 Muhamed Tatarević 600,00  
10 Munir Patković 700,00  
11 Saudin Bektaš 300,00  
12 Sabahudin Varupa 700,00  
13 Pčelarstvo Brnada 600,00  
14 Vesna Brnada 450,00  
15 PP Šamija 410,00  
16 Mehmed Spahić 700,00  
17 Mirko Šarić 250,00  
18 Goran Matošević 700,00  
19 Muhamed Rebihić 400,00  
20 Elvedin Šipčić 500,00