Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Izdano narančasto upozorenje zbog mogućih obilnih padavina

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje za meteorološke pojava „obilne padavine“. Upozorenje je izdano za područja Hercegovine, zapad, jugozapad i lokalno centralni dijelovi Bosne u vremenskom intervalu od 16.1.2023. 12:00 do 19.1.2023. 12:00.

Prognozirana akumulirana količina padavina na zapadu i jugozapadu Bosne 80-120 litara po metru kvadratnom. Na jugu i zapadu Hercegovine 100-150 litara. Na sjeveru i istoku Hercegovine 150-250 litara, dijelovi centralne Bosne 70-120 litara.

Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija):

Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i prometnih mreža su mogući. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uvjeti za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i  nekontroliranog kretanja vozila uslijed vode. Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama!

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Federalni hidrometeorološki zavod

S a r a j e v o

BOSNIA AND HERZEGOVINA

FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

Federal Hydrometeorological Institute

S a r a j e v o


NARANDŽASTO UPOZORENJE
1.Meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje:
Obilne padavine.
2.Područje, lokacija, za koju se izdaje upozorenje:
Hercegovina, zapad, jugozapad i lokalno centralni dijelovi Bosne.
3.Vremenski interval i datum za koje se izdaje upozorenje:
16.01.2023. 12:00h do 19.01.2023. 12:00h.
4.Napomena:
Prognozirana akumulirana količina padavina na zapadu i jugozapadu Bosne 80-120 litara po metru kvadratnom. Jug i zapad Hercegovine 100-150 litara. Na sjeveru i istoku Hercegovine 150-250 litara. Dijelovi centralne Bosne 70-120 litara.
5.Preporuke, mjere, prema WMO-u (Svjetska meteorološka organizacija):
Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode.

Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama!

Napomena:
  • FHMZ ima pravo u svakom trenutku promijeniti (dopuniti i / ili ispraviti) postavljene informacije, u cijelosti ili djelimično, u zavisnosti od razvoju vremenske situacije.
  • FHMZ ne snosi odgovornost za objavljivanje bilo kakvih informacija bez prethodnog konsultovanja dežurnog meteorologa, uz pismenu potvrdu o istom.
  • FHMZ nastoji osigurati da su sve informacije i podaci u materijalima objavljenim na web stranici tačni i ažurni.
  • FHMZ dopušta da se sadržaj sa njene stranice kopira, distribuira, uz uslov da se kao izvor navede Federalni hidrometeorološki zavod.
  • Mijenjanje sadržaja objavljenog materijala na web stranici FHMZ nije dopušteno.

Bardakčije broj 12., 71000 Sarajevo, tel:00387 33 276 700, fax: 033 276 701;
e-mail: fhmzbih@fhmzbih.gov.ba