Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Izrađena i usvojena Strategija komuniciranja općine Vitez za period 2023.-2030.

Općinsko vijeće Vitez na svojoj 18. redovnoj sjednici, a nakon razmatranja predloženog dokumenta usvojilo je Odluku o usvajanju Strategije komuniciranja općine Vitez za period 2023.-2030. godine koja je stupila na snagu objavom u Službenom glasniku općine Vitez.

Usvajanju ovog strategijskog dokumenta prethodio je produktivan rad radnog tijela za izradu Strategije komuniciranja nakon čega je održana javna rasprava tijekom koje je zainteresirana javnost imala prigodu dostaviti komentare na Nacrt strategije te prijedloge za nadogradnju Nacrta.

Strategija komuniciranja za period 2023.-2030. godine (hrvatski jezik)
Strategija komuniciranja za period 2023.-2030. godine (bosanski jezik)