Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javne nabave

PLAN JAVNIH NABAVA/NABAVKI ZA 2023. GODINU
Izmjene i dopune Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu


2023.

Obavijest o nabavi – obrazovni seminari
Obavijest o nabavi – poštanske usluge
Obavijest o nabavi – usluge hotelskog smještaja
Obavijest o nabavi – usluge reprezentacije


2022.

Obavijest o nabavi – održavanje javne rasvjete za 2023. (Obavijest o poništenju)
Obavijest o nabavi – strojno rušenje oštećenih objekata  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava uredskog materijala za 2023.  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava goriva za 2023. godinu  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – horizontalna signalizacija-ponovljeni postupak (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja trotoara oko autoklinike Škoda  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija krovne konstrukcije zgrade  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – utopljavanje Doma zdravlja St. Vitez  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacione mreže LOT1-LOT3  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete-2  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja servisne prometnice S2A u PC-96-2  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija Gradskog trga  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacionih mreža LOT 1-4
Obavijest o nabavi – nabava semafora u Gradskoj dvorani
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacione mreže u Kruščici  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava betona  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – ulje za loženje  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – sanacije škole Bukve  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcije Doma kulture – IV faza  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava soli  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – zimsko održavanje puteva  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija vodovoda Vraniska  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – utopljavanje zgrade HKD “Napredak”  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje igrališta u Jardolu  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija prometnica – faza II  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacionih mreža  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izvođenje građevinskih radova na izgradnji sportsko-rekreacijskog terena za basket u MZ Vitez 1  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – sanacija društvenih domova u Zabilju i Sadovačama  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltranje prometnice u Zaselju  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje prometnice u Krčevinama i Ljubiću  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje prometnice u Jardolu  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – javna rasvjeta
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacijskih mreža   (Objava poništenja)
Obavijest o nabavi – održavanje javne rasvjete na području općine Vitez
Obavijest o nabavi – automobila za potrebe Općine Vitez   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – NABAVA I ISPORUKA BETONA MB 30 ZA REALIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
Obavijest o nabavi – plin za sportsku dvoranu   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE DIJELA RIJEKE LAŠVE I IZGRADNJE ŠETALIŠTA I BICIKLISTIČKE STAZE U
DULJINI OD 2.100 m – OPĆINA VITEZ
  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – dolomitni agregati   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja servisne prometnice u PC-96-2   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – potporni zid Podgradina  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – potporni zid Putkovići   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – prometnica i parking oko zgrade   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – radovi na koritu potoka Lupnica   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – regulacija potoka Lupnica II faza  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacione mreže LOT1-LOT 2   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija prometnica I faza
Obavijest o nabavi – tribine na stadionu Sadovače   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – vertikalna signalizacija   (Ugovor)