Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Javne nabave

PLAN JAVNIH NABAVA/NABAVKI ZA 2023. GODINU
Izmjene i dopune Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu
Izmjene i dopune Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (23.03.2023.)
Izmjene i dopune Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (03.04.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (04.04.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (26.04.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (08.05.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (15.05.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (30.05.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (02.06.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (13.07.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (20.07.2023.)
Izmjene i dopune Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (02.08.2023.)
Izmjene i dopune Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (23.08.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023.godinu (29.08.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (12.09.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (22.09.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (28.09.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (06.10.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (11.10.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (17.10.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (24.10.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (27.10.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (02.11.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (14.11.2023.)
Izmjena i dopuna Plana javnih nabava/nabavki za 2023. godinu (21.11.2023.)


2023.

Obavijest o nabavi – rasvjetna tijela u MZ Gačice
Obavijest o nabavi – asfaltiranje u poslovnim zonama LOT1-LOT2
Obavijest o nabavi – sanacija lokalnih puteva LOT1-LOT3-1
Obavijest o nabavi – nabava Božićnih i Novogodišnjih ukrasa – ponovljeni
Obavijest o nabavi – nadzor sanacija lokalnih puteva LOT1-LOT5
Obavijest o nabavi – nadzor sanacija klizišta u Križančevom selu (Ugovor)
Obavijest o nabavi – plin za gradsku sportsku dvoranu Vitez (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nadzor regulacija rijeke Kruščice LOT1-LOT8
Obavijest o nabavi – usluge bojenja ograde oko Sportske dvorane
Obavijest o nabavi – asfaltiranje IV faza LOT1-LOT14
Obavijest o nabavi – kanalizacija Gornji Ahmići
Obavijest o nabavi – regulacija rijeke Kruščice LOT1-LOT8
Obavijest o nabavi – sanacija lokalnih puteva LOT1-LOT5-1
Obavijest o nabavi – kanalizacione mreže III faza
Obavijest o nabavi – nabava Božićnih i Novogodišnjih ukrasa  (Poništeno)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija vodovodne mreže – Stari Vitez
Obavijest o nabavi – nadzor asfaltiranje III faza
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete – ponovljeni
Obavijest o nabavi – izgradnja dječije igralište u Mz Jardol
Obavijest o nabavi – cijevi za sanaciju oborinske odvodnje u Kruščici
Obavijest o nabavi – radovi na Domu kulture V faza
Obavijest o nabavi – popločavanje površine u gradskoj zoni (Ugovor)
Obavijest o nabavi – adaptacija prostorija Centra za socijalni rad – ponovljeni (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja kanalizacionih mreža II faza (Ugovor)
Obavijest o nabavi – IT oprema (Ugovor)
Obavijest o nabavi – regulacija rijeke Kruščice
Obavijest o nabavi – adaptacija prostorija Centra za socijalni rad
Obavijest o nabavi – kanalizaciona mreža od Besta do PS Vitez (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja coklenog zida kod OŠ Počulica (Ugovor)
Obavijest o nabavi – vertikalna signalizacija (Ugovor)
Obavijest o nabavi – projekt podzide Počulica i D. Večeriska-ponovljeni postupak
Obavijest o nabavi – sanacija kanalizacionih mreža LOT1-LOT4 (Ugovor)
Obavijest o nabavi – radovi na makadamskim dionicama (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nadzor potporni zid Podgradina-ponovljeni postupak (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nadzor potok Lupnica-ponovljeni (Ugovor)
Obavijest o nabavi – LOT1-LOT 9 -asfaltiranje II faza (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava betonskih cijevi (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava armaturnih mreža (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava semafora u Gradskoj dvorani (Ugovor)
Obavijest o nabavi – novelacija projekta potoka Lupnica (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete (Poništenje)
Obavijest o nabavi – nadzor na asfaltiranju I faza (Ugovor)
Obavijest o nabavi – potporni zid Podgradina-ponovljeni postupak (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje prometnica I faza LOT1-LOT 11 (Ugovor)
Obavijest o nabavi – saniranje udarnih rupa
Obavijest o nabavi – projekt podzide Počulica i D. Večeriska (Poništenje)
Obavijest o nabavi – nadzor potporni zid Podgradina (Poništenje)
Obavijest o nabavi – nadzor potok Lupnica (Poništenje)
Obavijest o nabavi – saniranje udarnih rupa (Ugovor)
Obavijest o nabavi – uređenje vodotoka Banovac (Ugovor)
Ispravka obavijesti o nabavi – potok Lupnica – ispravka Obavijesti
Ispravka obavijesti o nabavi – asfaltiranje kod autobusne stanice (Ugovor)
Ispravka obavijesti o nabavi – potporni zid Podgradina (Poništenje)
Obavijest o nabavi – nadzor nad radovima-potporni zid Podgradina (Poništenje)
Obavijest o nabavi – nadzor nad radovima-regulacija potoka Lupnica III faza (Poništenje)
Obavijest o nabavi – projekt za podzide u Počulici i D. Večeriskoj (Poništenje)
Obavijest o nabavi – potporni zid Podgradina II faza
Obavijest o nabavi – regulacija potoka Lupnica III faza (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje ulice pored autobusne stanice
Obavijest o nabavi – nabava dolomitnig agregata (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava betona (Ugovor)
Obavijest o nabavi – održavanje javne rasvjete za 2023. godinu (Ugovor)
Obavijest o nabavi – obrazovni seminari
Obavijest o nabavi – poštanske usluge
Obavijest o nabavi – usluge hotelskog smještaja
Obavijest o nabavi – usluge reprezentacije


2022.

Obavijest o nabavi – održavanje javne rasvjete za 2023. (Obavijest o poništenju)
Obavijest o nabavi – strojno rušenje oštećenih objekata  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava uredskog materijala za 2023.  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava goriva za 2023. godinu  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – horizontalna signalizacija-ponovljeni postupak (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja trotoara oko autoklinike Škoda  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija krovne konstrukcije zgrade  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – utopljavanje Doma zdravlja St. Vitez  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacione mreže LOT1-LOT3  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete-2  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja servisne prometnice S2A u PC-96-2  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija Gradskog trga  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacionih mreža LOT 1-4
Obavijest o nabavi – nabava semafora u Gradskoj dvorani
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacione mreže u Kruščici  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava betona  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – ulje za loženje  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – sanacije škole Bukve  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcije Doma kulture – IV faza  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – nabava soli  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – zimsko održavanje puteva  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija vodovoda Vraniska  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – utopljavanje zgrade HKD “Napredak”  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje igrališta u Jardolu  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija prometnica – faza II  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija javne rasvjete  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacionih mreža  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izvođenje građevinskih radova na izgradnji sportsko-rekreacijskog terena za basket u MZ Vitez 1  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – sanacija društvenih domova u Zabilju i Sadovačama  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltranje prometnice u Zaselju  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje prometnice u Krčevinama i Ljubiću  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – asfaltiranje prometnice u Jardolu  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – javna rasvjeta
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacijskih mreža   (Objava poništenja)
Obavijest o nabavi – održavanje javne rasvjete na području općine Vitez
Obavijest o nabavi – automobila za potrebe Općine Vitez   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – NABAVA I ISPORUKA BETONA MB 30 ZA REALIZACIJU INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE VITEZ
Obavijest o nabavi – plin za sportsku dvoranu   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REGULACIJE DIJELA RIJEKE LAŠVE I IZGRADNJE ŠETALIŠTA I BICIKLISTIČKE STAZE U
DULJINI OD 2.100 m – OPĆINA VITEZ
  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – dolomitni agregati   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – izgradnja servisne prometnice u PC-96-2   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – potporni zid Podgradina  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – potporni zid Putkovići   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – prometnica i parking oko zgrade   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – radovi na koritu potoka Lupnica   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – regulacija potoka Lupnica II faza  (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija kanalizacione mreže LOT1-LOT 2   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – rekonstrukcija prometnica I faza
Obavijest o nabavi – tribine na stadionu Sadovače   (Ugovor)
Obavijest o nabavi – vertikalna signalizacija   (Ugovor)