Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni oglas za prijem UN volontera u zajednici u oblasti angažmana mladih

Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2  (ReLOaD2) nastavak je partnerstva između EU i UNDP-a i prethodno podržane inicijative – ReLOaD1 koja je provedena u četverogodišnjem periodu, od 2017. do 2020. godine. ReLOaD2 nastavlja jačati participativne demokratije i proces evropskih integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih za aktivno učešće u odlučivanju te stimuliranje poticajnog pravnog i financijskog okruženja za civilno društvo. Program se sprovodi u sljedećim zemljama i teritorijama Zapadnog Balkana korisnicima IPA programa: Albanija, Bosna i Hercegovina (BiH), Sjeverna Makedonija, Kosovo*, Crna Gora i Srbija. Provođenjem aktivnosti u cijeloj regiji, ReLOaD2 će osnažiti kapacitete jedinica lokalne samouprave (JLS) i organizacija civilnog društva (OCD) za uključivanje u produktivna partnerstva i doprinošenje unaprijeđenom pružanju usluga i realizaciji prioriteta u skladu sa razvojnim strategijama svake od odabranih JLS. ReLOaD2 u BiH je u dva javna poziva  odabrao 13 partnerskih JLS: Bihać, Centar Sarajevo, Gacko, Gradiška, Grad Istočno Sarajevo, Goražde, Mostar, Novo Sarajevo, Prijedor, Prozor Rama, Rudo, Ugljevik i Vitez. Projektom se potiču partnerske JLS na financiranje OCD-a na transparentan način  koristeći razvojno orijentiran  projektni pristup  u skladu sa  lokalnim  prioritetima. Angažman mladih  i aktivno uključenje u  zajednicu  biti će podržano je kroz sprovođenje omladinskih inicijativa s ciljem unapređenju njihovih ekonomskih perspektiva na partnerskim lokacijama. Trajanje projekta je 48 mjeseci (2021-2024).
Pozicija: Volonter UN-a u zajednici u oblasti angažmana mladih
Broj pozicija: 1
Lokacija: Općina Vitez, Bosna i Hercegovina
Trajanje ugovora: 6 mjeseci (uz mogućnost produžetka)
Odabrani volonter UN-a u zajednici će raditi u prostorijama Općine Vitez, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u Općini Vitez u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine.

Ovo je odlična prilika za mlade entuzijaste da se uključe u rad lokalne institucije, angažmanom preko Volontera Ujedinjenih nacija (UNV) za pripravništvo/praktičan rad u trajanju od šest mjeseci, uz odgovarajuću naknadu za životne troškove. Osim toga, odabrani volonter UN-a će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Volonter će dobiti potvrdu o završenoj praksi/pripravništvu po njegovom završetku kako bi imao bolje šanse za zapošljavanje.

Opis poslova:

Pod direktnim nadzorom menadžerice ReLoaD2 projekta i dodijeljene osobe iz Općine Vitez, volonter UN-a u zajednici će:

 • Pružati pomoć imenovanoj osobi za saradnju s ReLOaD2 projektom kako bi uspješno obavila sve poslove i zadatke koji se odnose na ReLOaD2 i druge projekte u sklopu UNDP portfolija „Socijalna inkluzija“;
 • Pružati pomoć Općini Vitez u jačanju partnerskih odnosa  sa OCD, posebno s omladinskim OCD kao i predstavnicima mladih na nivou zajednice;
 • Pružati pomoć u provođenju javnih poziva za projekte OCD-a u Općini Vitez;
 • Pružati administrativnu podršku na terenu koja je neophodna radi organiziranja sastanaka, obuka i radionica koje će biti održane u sklopu ReLOaD2 projekta u Općini Vitez;
 • Povremeno pripremiti izvještaje o provedenim aktivnostima;
 • Pružati pomoć u promoviranju najboljih praksi ReLOaD2 projekta na nivou zajednice;
 • Učestvovati na certificiranim obukama koje organizira UNDP na temu administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina;
 • Izvršavati sve druge zadatke u okviru opisa posla koje mu dodijeli supervizor.

Kriteriji i uvjeti:

 • Završena srednja škola ili ekvivalentan nivo obrazovanja. Visoka stručna sprema se smatra prednošću;
 • Tečno poznavanje bosanskog/hrvatskog/srpskog jezika;
 • Dobre komunikacijske vještine.

Broj radnih dana i trajanje:
Puno radno vrijeme: (5 dana sedmično).

Lokacija rada:
Prostorije Općine Vitez

Beneficije:
Mjesečna naknada za troškove života volontera;
Zdravstveno osiguranje tokom trajanja ugovora;
Pravo na godišnji odmor;
Mogućnosti učenja.

Postupak podnošenja prijave:
Napomena: Volonteri UN-a u zajednici rade u mjestu stanovanja . Stoga, kandidati koji se prijavljuju na ovu poziciju moraju biti stanovnici općine Vitez i moraju biti mlade osobe[1] uzrasta od 18 do navršenih 30 godina starosti.
Da biste se prijavili, potrebno je da dostavite sljedeće dokumente putem emaila na adresu registry.ba@undp.org  najkasnije do 2. septembra 2022. godine:

 • Curriculum Vitae (CV)/biografiju na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku koja sadrži:

Kontakt informacije (e-mail, broj telefona); datum rođenja; informacije o stupnju obrazovanja; informacije o prethodnom volonterskom radu; informacije o prethodnom radnom iskustvu, uključujući i neplaćeni radni angažman, pripravništvo, praksu itd.; informacije o računarskim vještinama; sve dodatne informacije koje kandidat smatra validnim.

 • Motivacijsko pismo na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku (250-500 riječi) u kojem ćete objasniti: Zašto želite sudjelovati? Na koji način ovo pripravništvo/praktično iskustvo može biti korisno za Vas i Vašu lokalnu zajednicu? Sve druge informacije koje kandidat smatra bitnim.
 • Kopija svjedočanstva/diplome;
 • Potvrda o vođenju u evidenciji nezaposlenih osoba (koju izdaje Zavod / Služba za zapošljavanje);
 • Potvrda o prebivalištu na području općine Vitez.

Prilikom slanja prijave putem emaila, u predmet poruke potrebno navesti „Prijava za volontera UN-a u zajednici u općini Vitez“.
Važna napomena:

 • Nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje.
 • Samo kandidati koji ispunjavaju gore navedene kriterije će se uzeti u razmatranje za intervju.
 • Postupak odabira kandidata će voditi ured UNV-a i UNDP-a u BiH.

 


* Za Evropsku uniju, ovaj naziv ne dovodi u pitanje stav o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova. Za UNDP, sve reference na Kosovo će se shvatiti u kontekstu Rezolucije UN-a 1244/1999.
[1] Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Član 4. Stav 1. “omladina” ili “mladi” su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti;