Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni poziv nezaposlenim osobama za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za njegovatelje u SBK

Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“, u okviru projekta “Saradnjom do bolje konkurentnosti – SBK“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje SBK/KSB za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za njegovatelje/ice u SBK/KSB.

U okviru Projekta planirano je provođenje obuke za minimalno 30 nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Obuka će biti realizovana u Travniku po programu osposobljavanja koji je odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK. Obuka uključuje teorijski i praktični dio (120 sati ukupno) i potpuno je besplatna za sve učesnike sa pokrivenim troškovima prijevoza i ishrane tokom obuke. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o mjestu i vremenu održavanja obuke.

Osim opštih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i dalje učenje, ovaj obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, ali i ostalih osoba kojima je potrebna zdravstvena briga u njihovim domovima. Kroz program, polaznicima će biti omogućeno:

 • sticanje temeljnih opšteobrazovnih znanja;
  · sticanje znanja i vještina u području zdravstvene njege na nivou njegovatelja;
  · sticanje sposobnosti pružanja usluga bazične njege i pomoći, nadzora i praćenja, te uočavanja promjena kod korisnika njihovih usluga;
  · sticanje znanja i vještina za pomoć provođenja higijene, odijevanja, hranjenja, eliminacije i kretanja starije i nemoćne osobe;
  · razvijanje pozitivnog odnosa i ponašanja prema općenito svim bolesnicima s posebnim fokusom prema starijim i nemoćnim osobama;
  · sticanje lične odgovornosti u radu.

Kandidati koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti uvjerenje o  sposobljavanju/certifikat i mogućnost zapošljavanja u partnerskim organizacijama.

Osobe zainteresirane za učešće u programu edukacije za njegovatelje mogu se prijaviti putem namjenski dizajniranog Prijavnog obrasca. Obrazac možete preuzeti na ovom linku:

Uz popunjen prijavni obrazac obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
· uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
· izvod iz matične knjige rođenih;
· CIPS obrazac;
· diploma najvišeg završenog obrazovanja;
· uvjerenje Službe za zapošljavanje SBK da se osoba nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Prijava sa pratećom dokumentacijom mora biti podnesena do 15.1.2023. godine putem e-maila: kpe@unvi.edu.ba (Naslov poruke: Prijava na program obuke za njegovatelje/ice LPZ SBK) ili preporučeno poštom ili dostaviti direktno u Sveučilište/Univerzitet “VITEZ”, na adresu:

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ”
Školska 23,
72270 Travnik, BiH
(Prijava na program obuke za njegovatelje/ice LPZ SBK)

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko trebate dodatne informacije slobodno kontaktirajte organizatore programa.

Projekat “Saradnjom do bolje konkurentnosti – SBK“ implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) koga čine: Regionalna ekonomska zajednica „REZ“ d.o.o., Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Ministarstvo za privredu SBK/KSB, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“, Srednja mješovita tehnička škola Travnik, Centar za edukaciju mladih CEM, Općina Vitez, Općina Novi Travnik, Općina Jajce, Općina Travnik, GS-TMT d.o.o. Travnik, A&F d.o.o. Jajce, MAKS d.o.o. Vitez i PU „Linija života“ Donji Vakuf.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).