Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta regionalni program lokalne demokratije na zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)

ReLOaD2 je regionalni projekt kojeg financira Europska unija (EU), a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija.

Općina Vitez i projekt ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su sukladni razvojnim ciljevima ove jedinice lokalne samouprave (JLS).

Tematske oblasti i prioriteti (stavka 1., 2. i 3.) su potvrđeni kroz konsultacije sa građanima i predstavnicima organizacija civilnog društva u sklopu javne rasprave organizirane 14. marta/ožujka 2024. godine.

Tematske oblasti i prioriteti za mlade (stavka 4.) su dodatno potvrđeni kroz konsultacije sa mladima u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području Općine Vitez kroz aktivnosti koje provodi ReLOaD projekat. Dijalog za mlade Općine Vitez je platforma koja je korištena za komunikaciju i konsultacije sa mladima u periodu april/travanj 2022. – oktobar/listopad 2023. godine. Ukupno je organizirano šest tematskih sastanka na kojima je učestvovalo 112 mladih osoba (41M, 71Ž), aktivisti, volonteri, predstavnici organizacija civilnog društva sa područja Općine Vitez.

Prioritizirane su sljedeće tematske oblasti u okviru javnog poziva:

  1. EKOLOGIJA I OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE

1.1. Projekti koji doprinose unapređenju i zaštiti okoliša;

  1. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

2.1. Projekti koji imaju za cilj zaštitu fizičkog i mentalnog zdravlja djece i mladih, osoba sa teškoćama u razvoju, osoba sa invaliditetom, dijabetičara i drugih osoba koje potrebuju brigu i pomoć lokalne zajednice;

2.2. Podrška projektima koji imaju za fokus osobe treće životne dobi;

  1. KULTURA I SPORT

3.1. Projekti promocije kulturno-umjetničkog stvaralaštva i uključivanje stanovništva u kulturne sadržaje (folklor, kulturno naslijeđe, rukotvorine, manifestacije, promocije knjiga, predstave…);

3.2. Projekti koji doprinose uključenju djece i mladih u sportske aktivnosti u cilju zdravog razvoja života;

  1. MLADI

4.1. Projekti koji doprinose modelima prevencije mladih (zaštita reproduktivnog zdravlja mladih, zaštita mentalnog zdravlja, i drugih oblika prevencije mladih…);

4.2. Projekti podrške mladim u ruralnim područjima općine;

4.3. Projekti koji imaju za cilj sigurnost mladih na društvenim mrežama;

4.4. Projekti koji doprinose društvenim i zabavnim sadržajima za mlade (festivali, ulična umjetnost, predstave, koncerti, škola crtanja…);

4.5. Podrška projektima edukacije iz oblasti naprednih tehnologija.

*Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe od 15 do navršenih 30 godina[2]. Načini i metode animiranja i masovnog uključivanja mladih u projektne aktivnosti trebaju biti detaljno pojašnjeni a broj korisnika projekta (ciljna grupa) naveden što je preciznije moguće. Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti i da osiguraju volonterski angažman mladih u lokalnoj zajednici.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 50.000,00 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za provedbu projekata jednoj organizaciji civilnog društva tijekom ukupnog trajanja ReLOaD2 projekta 120.000,00 KM.

Općina Vitez i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa financijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Duljina trajanja svakog projekta može biti od pet (5) do sedam (7) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu maj/svibanj 2024. – novembar/studeni 2024. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija), sukladno sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uvjetima za apliciranje i kriterijima za financiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikatore u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebite informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.undp.org/bosnia-herzegovina, kao i na DNU OVE STRANICE.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Vitez također se može preuzeti od 21. marta/ožujka 2024. godine do 18. aprila/travnja 2024. godine, sa zvanične web stranice Općine Vitez (https://opcinavitez.info/) ili osobno preuzimanjem u USB-a sa aplikativnim formama tijekom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava 27. marta/ožujka 2024.

INFORMATIVNE SESIJE:

  • Informativni sastanak sa zainteresiranim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan marta/ožujka 2024. godine od 11,00 do 12,00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1. Potencijalni aplikator će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.
  • Predstavnicima OCD će biti pružena dodatna pomoć konsultanta – mentora. Planirano je da se održi ukupno četiri (4) mentorska sastanka tijekom trajanja javnog poziva. Prvi sastanak sa mentorom će biti organiziran 03. aprila/travnja 2024. godine od 11,00 sati u Velikoj sali Općine Vitez, Ulica Stjepana Radića br.1. Dodatni sastanci koje organizira mentor sa OCD će se također održavati javno, a raspored će, uključujući datum i vrijeme, biti blagovremeno objavljen putem općinske web stranice. Od predstavnika OCD se očekuje da na mentorske sastanke dolaze sa pripremljenim nacrtima obveznih dokumenata po javnom pozivu. U svrhu transparentnosti zapisnici sa održanih sastanaka sa mentorom će biti objavljeni na stranici Općine Vitez. Na ovaj način će se omogućiti da informacije budu dostupne za OCD koje nisu bile u mogućnosti da prisustvuju sastancima sa mentorom.
  • Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD2 projekat. Pitanja se mogu postavljati do 15. aprila/travnja 2024. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u jednoj elektronskoj kopiji (USB) na kojem je set obvezne i dodatne dokumentacije, plus po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u tiskanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u zatvorenoj koverti ili paketu preporučenom poštom ili osobno tijekom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8:00 do 15:00 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD2 projekat:

Općina Vitez
Ulica Stjepana Radića bb
72250 Vitez, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 18. april/travanj 2024. godine, do 15:00 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana kuverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikatora, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u općinskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

 Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.undp.org/bosnia-herzegovina, te na web stranici općine https://opcinavitez.info/ kao i na oglasnoj ploči u zgradi općinske uprave, u roku od 45 radnih dana od zatvaranja javnog poziva (izuzev u slučaju nepredviđenih okolnosti). Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za financiranje.

PREUZIMANJE DOKUMENATA:

Smjernice za aplikante
1. Projektni prijedlog
2. Pregled proračuna/budžeta
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi održivog razvitka/razvoja
Najčešća pitanja i odgovori

[1] * Za Europsku uniju, ovo imenovanje ne dovodi u pitanje stav o statusu i u sukladnosti je sa UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem ICJ-a o proglašenju neovisnosti Kosova. Za UNDP sve reference na Kosovo shvatit će se u kontekstu UN-ove Rezolucije 1244/1999

[2] Zakon o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, Član 4. Stav 1. “omladina” ili “mladi” su osobe u životnoj dobi od navršenih 15 do navršenih 30 godina starosti;