Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Javni poziv organizacijama civilnog društva/ nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Reload2

Općina Vitez u partnerstvu sa razvojnim programom ujedinjenih nacija raspisuje Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (Reload2).

U nastavku se nalazi Javni poziv i svi ostali značajni dokumenti i obrasci za aplikante.

Tekst javnog poziva

1. Projektni prijedlog
2. Pregled proračuna
3. Matrica logičkog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Financijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Izjava o dvostrukom financiranju
9. Izjava o partnerstvu
10. Lista za provjeru
11. Ciljevi održivog razvoja
Najčešća pitanja sa odgovorima
Smjernice za aplikante Općina Vitez