Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

JU Knjižnica/Biblioteka

Javna ustanova „Gradska knjižnica/ biblioteka“ Vitez
Ulica kralja Petra Krešimira IV. A5 A9
Telefon: +387 30 711-334
Email: darijacuturic@yahoo.com
Ravnateljica: Darija Čuturić

Upravno vijeće:

Senida Ribo, u ime osnivača, predsjednik
Danijel Pranjković, u ime osnivača, član
Marijana Ljubić, u ime zaposlenih, članica

STATUT