Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kontakti

OPĆINA VITEZ

Stjepana Radića bb
72250 Vitez
Bosna i Hercegovina

KONTAKT TELEFONI

CENTRALA 030 718 200
FAX 030 713 939
Općinski načelnik – Boris Marjanović 030 718 200
Savjetnik Općinskog načelnika – Ranko Križanović 030 718 202
Predsjednik OV – Hidajet Sivro 030 718 210
Info desk 030 718 205
   
STRUČNA I ZAJEDNIČKA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA  
Ramajana Idrizović 030 718 209
Bernard Mandić 030 718 211
Kristijan Kulić 030 718 203
Sanja Frljić 030 718 200
Begzad Hidić 030 718 259
Jakov Križanović 030 718 262
SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
Muhamed Rebihić 030 718 213
Armin Varupa 030 718 255
Ismet Trako 030 718 255
Jusuf Sivro 030 718 217
Dario Križanac 030 718 214
Ivana Jakić 030 718 220
Vikica Rajić 030 718 217
Ružica Martinović 030 718 208
Robert Toljušić 030 718 217
   
SLUŽBA ZA FINANCIJE
Ivo Ančić 030 718 242
Ivana Maros 030 718 228
Tea Mišković 030 718 252
Muamer Kargić 030 718 254
Zenaida Varupa 030 718 243
Ružica Čeko 030 718 249
Senada Trako 030 718 227
Ivica Babić 030 718 215
   

SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE,
KATASTAR I URBANIZAM

Vesna Šilić 030 718 204
Kristina Franjić 030 718 234
Nataša Križanović 030 718 238
Sanida Bešo 030 718 237
Adis Mangić 030 718 239
Zukan Dino 030 718 239
Sulejman Mujanović 030 718 237
Geometri – prijemna 030 718 232
   
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Zoran Luković 030 718 221
Tanja Pejović 030 718 219
Anita Marin 030 718 219
Damir Trako 030 718 219
Marija Matković 030 718 230
Matičari 030 718 229
Irma Baručija 030 718 229
Mina Haseljić 030 718 247
Strukar Dragica 030 718 220
Jure Omazić – arhiva 030 718 251
   
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Marija Grabovac 030 718 212
Katica Iličić-Radman 030 718 224
Marija Jozić 030 718 206
Inga Cakalin 030 718 222
Nermin Grabus 030 718 223
Namka Akeljić 030 718 249
Dragana Čečura 030 718 248
Anita Papić 030 718 218
Kenan Viteškić 030 718 218
   
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU
Asim Ribo 030 718 226
Pero Jerković 030 718 225
Nikolina Matković 030 718 225