Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kontakti

OPĆINA VITEZ

Stjepana Radića bb
72250 Vitez
Bosna i Hercegovina
e-mail: info@opcinavitez.info

KONTAKT TELEFONI   (Kliknite na Ime i prezime za slanje e-maila)

CENTRALA030 718 200
FAX030 713 939
Općinski načelnik – Boris Marjanović030 718 200
Savjetnik Općinskog načelnika – Ranko Križanović030 718 202
Predsjednik OV –
 Hidajet Sivro 
030 718 210
Info desk030 718 205
  
STRUČNA I ZAJEDNIČKA SLUŽBA OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA 
Ramajana Idrizović030 718 209
Bernard Mandić030 718 211
Kristijan Kulić030 718 203
Sanja Frljić030 718 200
Begzad Hidić030 718 259
Jakov Križanović030 718 262
SLUŽBA ZA PODUZETNIŠTVO I LOKALNI RAZVOJ
Muhamed Rebihić030 718 213
Armin Varupa030 718 255
Ismet Trako030 718 255
Jusuf Sivro030 718 217
Dario Križanac030 718 214
Ivana Jakić030 718 220
Vikica Rajić030 718 208
Robert Toljušić030 718 217
  
SLUŽBA ZA FINANCIJE
Ivana Maros030 718 228
Tea Mišković030 718 252
Muamer Kargić030 718 254
Zenaida Varupa030 718 243
Ružica Čeko030 718 249
Senada Trako030 718 227
Ivica Babić030 718 215
  

SLUŽBA ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE,
KATASTAR I URBANIZAM

Vesna Šilić030 718 204
Kristina Franjić030 718 234
Nataša Križanović030 718 238
Gordana Grebenar030 718 237
Adis Mangić030 718 239
Zukan Dino030 718 239
Sulejman Mujanović030 718 237
Geometri – prijemna030 718 232
  
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Zoran Luković030 718 221
Tanja Pejović030 718 219
Anita Marin030 718 219
Damir Trako030 718 219
Marija Matković030 718 230
Matičari030 718 229
Irma Baručija030 718 229
Mina Haseljić030 718 247
Strukar Dragica030 718 220
Jure Omazić – arhiva030 718 251
  
SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Marija Grabovac030 718 212
Katica Iličić-Radman030 718 224
Marija Jozić030 718 206
Inga Cakalin030 718 222
Nermin Grabus030 718 223
Namka Akeljić030 718 249
Dragana Čečura030 718 248
Anita Papić030 718 236
Kenan Viteškić030 718 218
  
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU
Asim Ribo030 718 226
Pero Jerković030 718 225
Nikolina Matković030 718 225