Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade

Zaključkom Skupštine/Sabora SBK/KSB prihvaćen je Nacrt Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade kao dobra osnova za izradu Prijedloga zakona uz obavezu provođenja javne rasprave u ostavljenom roku od 90 dana.

U skladu sa spomenutim Zaključkom Skupštine/Sabora u prilogu objavljujemo usvojeni Nacrt zakona, kako bi javnost bila upoznata s Nacrtom, a posebno etažni vlasnici stanova.

Odgovarajući osvrti, dostavljaju se Ministarstvu prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova ili Službi za opću upravu Općine Vitez.

Za sva eventualna pitanja i nejasnoće možete se obratiti kontakt osobama:

  • Vildana Mutevelić, mag.iur. – pomoćnik ministra za drugostepeno upravno rješavanje iz oblasti urbanizma, građenja, okoliša i stambenih odnosa
  • Džana Smailbegović, dipl. iur. – stručni savjetnik za stambena pitanja
  • Kontakt telefon 030 511 215.

NACRT ZAKONA