Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Nakon prvog dijela rekonstrukcije kanalizacijske mreže od PS Vitez do Gradskog parka odmah asfaltirana oštećena prometnica

Nakon završenih radova na rekonstrukciji kanalizacijske mreže od lokalne prometnice iza zgrade Policijske stanice Vitez do križanja s ulicom Stjepana Radića Općina Vitez je odmah organizirala je asfaltiranje prokopane ulice duljine oko 100 metara.

Time su sanirana sva oštećenja obzirom da je prilikom rekonstrukcije sustava odvodnje oborinske i fekalne otpadne vode cijela prometnica oštećena. Danas je položen prvi sloj asfalta te će uskoro biti ugrađen i drugi, završni sloj.

Kada je u pitanju nastavak rekonstrukcije kanalizacijske mreže radovi su od ponedjeljka aktivni u ulici Fra Grge Martića koja je tako zatvorena za promet, a i ova dionica će biti asfaltirana u potpunosti nakon okončanja planiranih radova i pripreme terena.

Izvođač radova je „IGM- IUT Haskić“ d.o.o. Vitez.