Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O Vitezu

Prostor općine Vitez karakterizira Lašvansko polje na sjeveru i planinski masiv Kruščica na jugu. Sjeverno područje općine Vitez gdje su se oformila sva 34 naselja konsolidirano je oko rijeke Lašve. Poljoprivredno zemljište koje se nalazi u sjevernom dijelu općine Vitez je prostor veličine 4.926 ha. 90% poljoprivrednog zemljišta  je u drugoj i trećoj kategoriji. Brdsko planinski prostor je šumsko zemljište površine 10.249 ha, odnosno 64% teritorije općine.
Prostor je najznačajniji razvojni potencijal pa je zaštita i racionalno korištenje, planiranje i uređenje prostora najvažnija strateška aktivnost.
Za općinu Vitez je karakteristično da je njen sjeverni dio naseljen, a južni nenaseljen i obrastao šumom. Općina ima 34 naseljena mjesta i 17 mjesnih zajednica.
Općina Vitez spada u gusto naseljene općine s prosječnom gustinom naseljenosti od 185 st/ha. Veličinska struktura naselja se promijenila u odnosu na stanje 1990. god. kad je rađen prethodni planski dokument. Broj naselja veličinske grupe od 1000 do 5000 stanovnika se povećao, a broj manjih naselja veličine od 200 do 500 se smanjio. 
Općina Vitez obuhvaća površinu od 159 km četvornih na kojoj je prema popisu 1991.god. živi 26.846 stanovnika. U odnosu na BiH to je manja općina koja zauzima svega 0,3% površine na kojoj živi 0,6% bosanskohercegovačkog stanovništva, a gustoća naseljenosti je dva puta veća od prosjeka BiH.
      Općina Vitez je mnogim pokazateljima poslije rata ostvarila natprosječan rast privrede, što je prije svega rezultat individualnog  poduzetništva, ali i napora vlasti u usmjeravanju privrednih i društvenih kretanja.
      Na području općine je u studenom 2004. godine bilo registrirano 1,035 poslovnih subjekata, od kojih su 483 pravna (46,7%), a 552 fizička lica (53,3%). Broj poslovnih subjekata ukazuje na usitnjenu privrednu strukturu. To upućuje da ekonomski rast generiraju mala i srednja produzeća, formirana privatnim kapitalom, koja preuzimaju odlučujuću ulogu u poslijeratnom razdoblju. Vodeće djelatnosti su trgovina i ugostiteljstvo, prerađivačka industrija i uslužne djelatnosti.
      Vrijednost bruto domaćeg proizvoda tijekom 2002. godine na području općine Vitez iznosi 36 milijuna USD. Ovu vrijednost ostvarilo je 4,344 zaposlenih. Stupanj zaposlenosti stanovništva je 20,5% i dalje uz vrlo visoku stopu nezaposlenosti radne snage od 42,7%. Društveni bruto proizvod po stanovnika u iznosu od 1.686 USD je za 25% iznad prosječno ostvarenog u Federaciji, ali je stepen zaposlenosti stanovništva ispod prosjeka FBiH za 6%. Razina razvijenosti općine je iznad prosjeka BiH za 15% mjereno GDP/pc i za 4% mjereno stupnjem zaposlenosti stanovništva.
Smještena u samom središtu zemlje, općina Vitez se nalazi u području najjačeg tranzitnog prometnog kretanja u Bosni i Hercegovini. Magistralni put M5 na pravcu sjeverozapad-jugoistok prolazi središnjim dijelom opštine i grada Vitez, dok  magistralni put M17 na pravcu sjever-jug, u tzv. Koridoru Vc, prolazi u neposrednoj blizini općinske teritorije.