Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest fizičkim osobama koje obavljaju obrtničku djelatnost na području općine Vitez

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u F BiH (“Službene novine F BiH” broj: 75/21) na snazi je i primjenjuje se od 30.9.2021 godine. Navedeni zakon je obavezao sve obrtnike da usklade svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
U članku. 82., stavak (1) propisano je:
Obrtnici i osobe koje obavljaju srodne djelatnosti, a kojima je obavljanje djelatnosti odobreno prema ranijim propisima uskladit će svoje poslovanje s odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona”.
Obzirom da pojedini obrtnici nisu ispunili svoju obavezu da se usuglase s odredbama novog zakona te da kao obrtnici posjeduju odobrenje za obavljanje obrtničke djelatnosti ovim putem se skreće pozornost kako su obvezni to uraditi podnošenjem zahtjeva što prije, a najkasnije do kraja mjeseca rujna 2022. godine.
„Svoje poslovanje uskladit će te s odredbama Zakona i podzakonskim propisima, podnošenjem zahtjeva za izmjenu vašeg rješenja. Sve potrebne informacije vezane za izmjenu rješenja možete dobiti u Službi za poduzetništvo i lokalni razvitak/razvoj, soba broj 216“, navedeno je u Obavijesti.