Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest iz JKP “VITKOM” o mjerama redukcije korištenja vode

Na temelju Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu upravljanja i korištenja vodovoda u Vitezu broj: 01-3-05-4-2161/15 od 06.07.2015.g. (članak 22a), a zbog nepovoljnih hidroloških prilika i nedovoljne izdašnosti izvorišta voda, kao i konstantnog opadanja nivoa izvorišta sa kojih se vrši vodosnabdijevanje općine Vitez, a u cilju održivosti i stabilnosti vodovodnog sustava JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez donosi:

MJERE REDUKCIJE KORIŠTENJA VODE
 • Mjere redukcije korištenja pitke vode iz vodovodnog sustava kojim upravlja JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez uvode se za slučaj kada izdašnost vode sa izvorišta „Ilidža“ padne ispod 370 l/s., kao i u uvjetima  kada se neprekidnim radom pumpi u trajanju od 24 sata sa izvorišta Kremenik ne uspije održati nivo vode u rezervoarima za normalno vodosnabdijevanje korisnika usluga.
 • U slučaju uvođenja redukcije u korištenju pitke vode na temelju navedene Odluke  broj:  01-3-05-4-2161/15 od 06.07.2015.g. (članak 22.a), zabranjuje se:
 1. Zalijevanje zelenih površina, fudbalskih igrališta, pranje automobila i drugih vozila.
 2. Zalijevanje privatnih površina kao što su: dvorišta, okućnice  i navodnjavanje poljoprivrednih površina.
 3. Korištenje vode za punjenje i pranje bazena i sl. objekata koje služe za rekreaciju.
 • U periodu redukcije vode radnici JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez u suradnji sa nadležnom općinskom Inspekcijom vršit će kontrolu bespravnog i nenamjenskog korištenja vode za piće.
 • Sukladno članku 23.a. Odluke za prekršaj iz članka 22.a kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 1.000,00 KM Pravna osoba kao i kaznom u iznosu od 50,00KM do 500,00 KM odgovorna osoba u Pravnoj osobi.
 • Fizička osoba za učinjeni prekršaj iz prethodnog stavka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 30,00 do 100,00 KM.
 • Osoba koja obavlja samostalnu poslovnu djelatnost – obrt za učinjeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 100,00 KM do 500,00 KM.
 • Ukoliko prekršaj iz prethodnog stavka učini malodobna osoba, odgovoran je roditelj odnosno  staratelj malodobnika.
 • Ako se radi o kvaru i neispravnosti vodomjera ili je vodomjer vraćen unazad, a potrošač vode kvar nije prijavio, a koristi vodu nenamjenski, naknada za korištenje vode u navedenom periodu uvećava se za 500%.
 • Svi potrošači vode/korisnici usluga JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez su obvezni osigurati nesmetan pristup radnicima JKP „Vitkom“ do mjernog mjesta (Šahta, vodomjera…).
 • U vremenskom periodu trajanja redukcije potrošači vode će biti blagovremeno obaviješteni, a ista će se obavljati u kasnim večernjim satima.

JKP „Vitkom“ d.o.o. Vitez čini sve kako bi sustav vodosnabdijevanja ostao stabilan, a pitka voda dostupna svakom našem korisniku usluge 24 sata.

                                                                                                               JKP „VITKOM“ d.o.o. Vitez