Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Obavijest o početku primjene prava na novčanu pomoć nezaposlenoj rodilji i prava na dječji doplatak

Objavljeno: 7.10.2022.

Iz Centra za socijalni rad općine Vitez obavještavaju sve nezaposlene porodilje kao i sve majke eventualne korisnice prava na dječji dodatak sa područja općine Vitez da dana 8.10.2022. godine stupa na snagu Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 52/22), u dijelu koji se odnosi na prava nezaposlenih porodilja.

Po važećim propisima nezaposlenim porodiljama pripada pravo na naknadu u trajanju od dvanaest mjeseci po 298,65 KM, dok dječji doplatak iznosi 103 KM mjesečno u trajanju od 12 mjeseci od podnošenja zahtjeva, a najdulje do punoljetstva (dokumentaciju za dječji doplatak potrebno je obnoviti svakih 12 mjeseci). Pravo na dječji dodatak vrijedi za domaćinstva u kojima imovinski cenzus ne prelazi 217,20 KM po članu domaćinstva.
Cijeneći navedeno, obrasci zahtjeva za priznavanje navedenih prava mogu se preuzeti u nastavku:
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA DJEČJI DODATAK
ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NOVČANU POTPORU NEUPOSLENOJ RODILJI
Popis potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava na dječji dodatak se nalazi ovdjeUkoliko ispunjavate uvjete za dječji doplatak zahtjev sa potrebnom dokumentacijom možete predati u Centar za socijalni rad općine Vitez od ponedjeljka, 10.10.2022. godine. Zahtjev će službeno biti zaveden kad Centar prikupi ostale dokumente koje pribavlja po službenoj dužnosti.
Zahtjev sa traženom dokumentacijom za prava nezaposlenih porodilja moći ćete predati po stupnju na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, skrbi o civilnim žrtvama rata i skrbi o obiteljima s djecom, o čemu će javnosti biti blagovremeno obaviještena.
Sve potrebne informacije i pomoć za ostvarivanje prava mogu se dobiti u prostorijama Centra za socijalni rad Vitez koje se nalaze u zgradi Općine Vitez (I kat) ili na brojeve telefona 030/717-287, 030/711-678 ili 030/711-665.