Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Održane konsultacije sa mladima u sklopu platforme „Dijalog za mlade“ u Općini Vitez

U ponedjeljak, 9. oktobra, 2023. godine sa početkom u 15:00 u zgradi Općine, održane su konsultacije sa mladima u okviru platforme „Dijalog za mlade“ u Općini Vitez. Dijalogu je prisustvovalo preko 20 mladih u dobi od 15 do 19 godina, predstavnice Službe za društvene djelatnosti Općine vitez, UN volonterka i dvije pedagoginje.

Konsultacije su organizovane od strane mladih liderica, učesnica  „Ljetnog kampa aktivizma“, koje je u okviru ReLOaD2 projekta organizovao Institut za razvoj mladih „KULT“ u mjesecu augustu 2023. godine. Učesnice kampa su se aktivno uključili u organizaciju „Dijaloga za mlade“ te su kroz svoje kontakte animirali učesnike ovih konsultacija.

Konsultacije su organizovane sa ciljem predstavljanja podržanih omladinskih projekata u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) te diskusije sa mladima o problemima i poteškoćama sa kojima se mladi susreću u općini Vitez, i načinima kako istim doprinose njihovom rješenju kroz inicijative organizacija civilnog društva.

Na području općine Vitez je početkom 2023. godine podržan je projekat za mlade u sklopu Javnog poziva za podršku omladinskim projektima (ReLOaD2) “Maturalne plesne pripreme” Sportskog plesnog centra LDF Vitez.

Moderatorica konsultacija Aida Dolić, je nakon predstavljanja ReLOaD2 projekta, ideje i koncepta „Dijaloga za mlade“ te osvrta na zaključke prethodnih konsultacija, pozvala učesnice kampa da predstave svoje impresije i naučene lekcije o aktivizmu.

U uvodnom dijelu Dijaloga mlade liderice su učesnicima prenijele svoje doživljaje sa kampa, motivirajući mlade za aktivan pristup u zajednici. Svoje umijeće prezentiranja su iznijele kroz timski nastup i odlično demonstrirale naučene vještine.

Nakon uvodnih napomena, predstavljanja projekta, predstavljanja plana djelovanja u oblasti omladinske politike od strane djelatnika Službe za društvene djelatnosti,  mladi su pozvani da na papirima daju svoje prijedloge i inicijative koje će dovesti do unapređenja položaja mladih u zajednici. Mladi su iznjedrili veliki broj inicijativa koje su plenarno, kroz facilitiran proces dopunjavali i pojašnjavali. Teme i inicijative koje su prepoznate kao primarne moderatorica je kategorizirala prema pripadanju te pregled istih se nalazi u nastavku:

 SPORT

 • Projekti promocije biciklizma u zajednici
 • Zagovaranje za izgradnju biciklističke staze
 • Aktivnosti postavljanja teretane na otvorenom

NEFORMALNO OBRAZOVANJE

 • Edukacije za jačanje kapaciteta mladih kroz soft skills treninge
 • Edukacije iz oblasti naprednih tehnologija
 • Praktične edukacije za pripremu mladih za život odraslih- kursevi kulinarstva, šivanja
 • Organizovanje škole crtanja u prirodi

ZDRAVLJE

 • Promocija zdravih stilova života
 • Edukacije i savjetovanje iz oblasti mentalnog zdravlja- pošasti današnjice, prepoznavanje i načini nošenja sa istim
 • Zagovaranje za formiranje psihološkog savjetovališta

DRUŠTVENE AKTIVNOSTI

 • Revitalizacija i opremanje šetališta uz Lašvu- postavljanje klupa, pratećeg sadržaja koje će privući mlade ali i sve druge generacije
 • Zagovaranje za postavljanje klizališta
 • Organizovanje ljetnog omladinskog festivala- organizovati sadržajan program tokom ljeta sa predstavama, koncertima, školom crtanja…
 • Nabavka i instalacija koncertne bine u centru Viteza
 • Organizovanje koncerata
 • Organizovanje projekcija filmova

OKOLIŠ

 • Edukacije o značaju zaštite životne sredine
 • Organizacija akcije čišćenja Lašve

Mladi su pokazali interes za sve predložene inicijative dok su kroz plenarnu diskusiju predložili da se neke inicijative udruže. Tako na primjer, mladi predlažu da se napravi klizalište uz popratne manifestacije, koncerte i aktivnosti druženja mladih.

Pored ove inicijative, veliki interes su pokazali za inicijativu revitalizacije šetališta uz Lašvu uz prateće nabavke klupa i mobilijara koji bi bio adekvatan za dato područje (potencijalno sprave za vježbanje) te prateće aktivnosti koje okupljali mlade.

Iznesene inicijative mlade liderice bi prezentovale prema Službi za društvene djelatnosti ali i dodatno animirali druge mlade da daje i druge inicijative ili postojeće dopune.

Mladi su upoznati da je odnedavno stavljen u funkciju društveni centra, koji predstavlja prostor za mlade i koji mladi mogu koristiti za edukacije, druženja, svirke ili slično.

Neke od diskutovanih prijedloga mladih će biti navedene kao prioritetne teme i oblasti u sklopu javnog poziva za podršku projektima organizacija civilnog društva na području Općine Vitez. Sa druge strane, na narednim konsultacijama sa mladima u sklopu platforme „Dijalog za mlade“ će se raditi na dizajnu konkretne projektne inicijative kojom će doprinjeti rješavanju navedenih poteškoća mladih a koja će biti sprovedena tokom 2024. godine.

Dijalog za mlade je platforma / prostor u okviru kojeg mladi ljudi imaju mogućnost da identifikuju potrebe, probleme i neiskorištene potencijale, te istovremeno ponude inicijative ili rješenja za unapređenje kvalitete vlastitog života i života lokalne zajednice. Ovakav način angažmana mladih direktno utiče na povećanje njihovog učešća u procesima donošenja odluka na lokalnom nivou, osnažuje ih i osigurava da se u punom kapacitetu iskoristi njihov potencijal. U okviru Dijaloga organizovati će se konsutacije sa mladima za identifikaciju pitanja ali i odgovora od vitalnog značaja za njih u lokalnim zajednicama, te će ih ohrabriti da učestvuju u društvenom životu zajednice i bliže sarađuju sa lokalnim vlastima.

Dijalog za mlade je konsultativni mehanizam za uključivanje mladih u život zajednice. Organizuje se u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 – ReLOaD2, kojeg finansira Europska unija, a sprovodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) u partnerstvu sa Općinom Vitez.