Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Oglas za angažman mlade osobe u Općini Vitez- (ReLOaD suradnik/ca za mlade)

Objavljen je Oglas za angažman mlade osobe u Općini Vitez (ReLOaD suradnik/ca za mlade). Odabrani ReLOaD suradnik/ca za mlade će raditi u prostorijama Općine Vitez, pružajući podršku dodijeljenoj osobi u Općini Vitez u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u realizaciji aktivnosti na nivou općine. Dodatno odabrani ReLOaD suradnik/ca za mlade će raditi na povećanju vidljivosti projekata OCD koji se financiraju u okviru ReLOaD2 grant sheme u lokalnim medijima i pomoći će OCD u njihovom boljem pozicioniranju u lokalnim zajednicama. Sve ovo je u skladu sa projektnim aktivnostima ReLOaD projekta koje se planiraju implementirati na području Općine Vitez.

Trajanje angažmana je tri mjeseca, a oglas možete preuzeti OVDJE.