Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općina Vitez inicirala projekt „Zajedno za Tebe“

U okviru projekta „Zajedno za Tebe“ kojeg je inicirala i financirala Općina realizirane su edukacijske radionice u OŠ „Vitez“ koja radi po bosanskom planu i programu, zatim u OŠ „Dubravica“ koja radi po hrvatskom planu i programu, OŠ „Bila“ koja radi po hrvatskom planu i programu i OŠ „Vitez“ koja radi po hrvatskom planu i programu.

U ovom tjednu zakazane su radionice u Srednjoj školi „Vitez“ koja radi po hrvatskom planu i programu. Nakon ovoga sljedi realizacija planiranih aktivnosti u preostale dvije škole na području općine Vitez.

Do sada je realizirano 16 edukacijskih radionica na kojima je sudjelovalo 63 roditelja, 69 nastavnika i 119 učenika s područja općine Vitez.

Tema edukativnih radionica za nastavnike i roditelje je „Adolescencija i pubertet“- faze, rizici, zaštitni faktori mentalnog zdravlja, uloga roditelja, uloga nastavnika. Tema edukativnih radionica za djecu je „Naše mentalno zdravlje“.

Teme za roditelje i nastavnike imaju primarni cilj jačanje mentalnog zdravlja djece i adolescenata, jačanje njihovih zaštitnih faktora mentalnog zdravlja.

Tema za učenike  pored izravnog rada na jačanju njihovih zaštitnih faktora mentalnog zdravlja i izravnih uputa kada i kako potražiti pomoć ako im je potrebna, imaju radionički dio u kome će otvoreno i anonimno imati priliku napisati što njima treba od nastavnika, roditelja, prijatelja. Nastavnici i roditelji će također imati priliku iznijeti svoje potrebe. Edukativne radionice provodi doc. dr. sc. Klementina Nuk- Vuković, psiholog.

U završnoj fazi projekta imat ćemo rezultate kvalitativnog istraživanja, odnosno informacije o potrebama učenika, nastavnika i roditelja s područja naše općine koji su sudjelovali u projektu.