Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općina Vitez izdvaja 30.000 KM za pokretanje novih biznisa

Prošloga petka općinski načelnik Boris Marjanović objavio je Javni poziv za prikupljanje prijava za odobravanje sredstava za poticaj privredi općine vitez za 2023.godinu.

Ovim pozivom omogućeno je apliciranje na tri LOT-a i to:

  • LOT 1. Poticaj osnivanju novih biznisa;
  • LOT 2. Poticaj „Sufinanciranje troškova zapošljavanja novih radnika“;
  • LOT 3. Poticaj  “Sufinanciranje nabavke sredstava koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti”.

Kada je riječ o poticaju za osnivanje novih biznisa treba naglasiti kako je za ovu stavku predviđeno 30.000,00 KM.

Pravo na poticaj imaju fizičke i pravne osobe koje registriraju djelatnost kao osnovnu djelatnost, osnuju firmu na području općine Vitez u periodu od 15.7.2022. godine do 31.7.2023. godine  i nemaju obveza po osnovu javnih poreza i PDV -a. Pravo na poticaj nemaju samostalne djelatnosti koje su registrirane kao dopunska i dodatna zanimanja. Maksimalan iznos poticaja  za samostalne djelatnosti je do 1.500,00 KM,  a za poduzeća 2.000,00 KM.

Za ostvarivanje poticaja potrebno je uz zahtjev dostaviti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):

  • rješenje o registraciji izdano od nadležne institucije (ovjerena preslika);
  • obavještenje o razvrstavanju djelatnosti prema Klasifikaciji djelatnosti(ovjerena preslika);
  • potvrda o izmirenim obvezama po osnovu poreza i doprinosa (dostavlja se original ne stariji od 60 dana);
  • potvrda o otvorenom bankovnom računu poslovnog subjekta (dostavlja se original ne stariji od 60 dana) .

Isplata poticaj za osnivanje trgovačkih, ugostiteljskih i obrtnih radnji može biti ostvarena jednom u toku 2023. godine za jedan poslovni prostor.

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave Javnog poziva na WEB stranici općine Vitez (30.6.) i traje 21 dan od objave na WEB stranici općine Vitez .

Javni poziv možete preuzeti OVDJE.