Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općina Vitez pokrenula kampanju koja s ciljem jačanja kapaciteta općine u smanjenju rizika od katastrofa

Danas je u zgradi Općine Vitez održan prvi sastanak Radne grupe, koju je imenovao općinski načelnik, a radi se o grupi za izradu/ popunjavanje obrazaca za otpornost općine Vitez na katastrofe. Radna grupa ima jedanaest članova, a predsjednik grupe je Asim Ribo, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu.
Današnjem sastanku, uz članove Radne grupe nazočili su i načelnik Boris Marjanović, predsjednik Općinskog vijeća Hidajet Sivro, predstavnica Uprave za civilnu zaštitu KSB Zenaida Čaušević, te predstavnik UNDRRA-a Dragan Ličanin, koji u ime ovog Ureda Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa vodi projekt.
U uvodnom obraćanju načelnik Marjanović iskazao je potporu radu ove Radne grupe te naglasio zadovoljstvo što Općine Vitez preventivno radi na jačanju vlastitih kapaciteta kako bi se smanjio rizik od raznih katastrofa.


Zenaida Čaušević, iz Kantonalne uprave za civilnu zaštitu, kazala je kako će se kroz popunjavanje upitnika koji su dio ovoga projekta steći kvalitetniji uvid u nedostatke, što će omogućiti Općini Vitez da aplicira i sudjeluje u dodjeli grantova i bude partner regijama iz više od šezdeset država svijeta koje su dio ovoga projekta.


O INICIJATIVI
Inače, inicijativa „Učinimo gradove otpornima 2030“ je inicijativa koju provodi Ured UN-a za smanjivanje rizika od katastrofa, a sve kako bi podržali gradove u poduzimanju mjera zbog smanjenja rizika od katastrofa. Inicijativa je pokrenuta 2020. godine te lokalni organi vlasti koji su dio ove inicijative samim tim imaju prigodu razvijati svoje kapacitete i sudjelovati u svjetskoj mreži gradova.