Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općina Vitez raspisala poziv: Dodjeljuje poticaje poljoprivredi i privredi

Na osnovu Proračuna općine Vitez za 2023. godinu, i Programa utroška sredstava u Proračuna općine Vitez “Podsticaji poljoprivredi” i „Podršku privredi“ na području općine Vitez za 2023. godinu, koji su usvojeni na Općinskog vijeća Vitez općinski načelnik Boris Marjanović objavio je dva javna poziva.

Kada je u pitanju poljoprivreda Javni poziv je podijeljen na pet LOT-ova i to:
LOT 1. Podsticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica- 20.000,00 KM
LOT 2. Podsticaj za muzne krave, proizvodnja svježeg mlijeka- 20.000,00 KM LOT 3. Podsticaj za junad u tovu- 25.000,00 KM
LOT 4. Podsticaj za biljnu proizvodnju- 20.000,00 KM
LOT 5. Podsticaj za pčelarstvo- 8.000,00 KM

Program poticaja privredi je podijeljen na tri djela:
LOT 1. Poticaj osnivanju novih biznisa- 30.000,00 KM
LOT 2. Poticaj „Sufinansiranje troškova zapošljavanja novih radnika“- 30.000,00 KM
LOT 3. Poticaj “Sufinansiranje nabavke sredstava koja služe za obavljanje registrirane djelatnosti”.

Rok za podnošenje prijave počinje teći od dana objave Javnog poziva na WEB stranici općine Vitez i traje 21 dan od objave na WEB stranici općine Vitez.

Dokumenti za preuzimanje:

Javni poziv za poticaj privredi – općina Vitez 2023
Izmjene javnog poziva za poticaj privredi
Prijavni obrazac

Javni poziv za poticaj poljoprivredi – općina Vitez 2023
Prijavni obrazac