Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Općina Vitez u 2023. godinu ulazi s usvojenim Proračunom

Osamnaesta redovita sjednica Općinskog vijeća Vitez, na kojoj je razmatrano 16 točaka dnevnog reda održana je 29.12.2022. godine. Prije izjašnjavanja o dnevnom redu usvojen je zapisnik o radu 17. sjednice OV Vitez, postavljana su i vijećnička pitanja, a prisegu je položio i Anto Strukar, novi vijećnik u Općinskom vijeću.

Usvojen Proračun za 2023. godinu u iznosu od 10.878.000 KM

Nakon što je na prethodnoj sjednici usvojen Nacrt proračuna za 2023. godinu te provedene javne rasprave danas je usvojen Proračun Općine Vitez. Rashodi i izdaci proračuna planirani su u iznosu od 10.878.000 KM, od čega je 2.193.000 KM planirano za kapitalne izdatke. Između ostaloga, dio sredstava planiran je za daljnja ulaganja u poslovne zone, izgradnju streljane, dok je za projekte iz oblasti vodoopskrbe planirano 370.000 KM. Za izgradnju dvorane za tjelesni odgoj OŠ „Kruščica“ predviđeno je 180.000 KM (iz sredstva općine 80.000 KM i sredstava FBiH 100.000 KM).

Za rekonstrukciju kanalizacijske mreže 425.000 KM, za putove 560.000 KM

Imajući u vidu probleme glede nezadovoljavajućeg stanja kanalizacijske mreže u 2023. godini Proračunom je predviđeno 425.000 KM za rekonstrukciju dotrajale mreže. Za rekonstrukciju javne rasvjete planira se 70.000 KM, za rekonstrukciju putova u općini 560.000 KM te 150.000 KM za nastavak radova na Gradskom trgu.

Općina planira i druge transfere, a odnose se na izgradnju nove lamele Dom zdravlja Vitez (30.000 KM), nabavku opreme za civilnu zaštitu (50.000 KM). Kada su u pitanju subvencije i potpore gospodarstvu privatnim poduzećima i poduzetnicima planira se pomoći s potporom od 180.000 KM, a javnim poduzećima sa 75.000 KM. Tu su također i transferi za kulturu, mlade, sport, udruge proistekle iz Domovinskog rata i ostale neprofitne organizacije.

Imenovano pet članova Općinskog izbornog povjerenstva

Na mandat od sedam godina, a sve nakon provedenog natječajnog postupka danas je imenovano pet članova Općinskog izbornog povjerenstva, koje će do 2030. godine raditi u sastavu Ramajana Idrizović (predsjednica), Slaven Garić, Jelena Skopljak, Selvedin Hrustić i Mario Jukić. Novim predsjednikom Ocjenjivačkog suda za dodjelu javnih priznanja Općine Vitez imenovan je Mirko Đotlo iz Viteza, novi član ovog tijela je Ranko Križanović.

Na sjednici je, između ostaloga, usvojena Odluka o dodjeli poslova JKP “Vitkom“ d.o.o. Vitez; Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za obračun komunalne naknade te Strategija komuniciranja općine Vitez za razdoblje od 2023.-2030. godine.