Skip to content Skip to footer

Općinsko vijeće

MajaBiletic
Maja Biletić (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
NevenkaMaros
Nevenka Maros (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
BoroRamljak
Borislav Ramljak (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
Nikola Šarić (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
AdrijanaPesa
Adrijana Peša (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
OliverGrebenar
Oliver Grebenar (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
Milko Žuljević (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
AnaMarijaOmazic
Ana Marija Omazić (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
Srećko Petrović (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
Darija Čuturić (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
AnjaStipinovic
Anja Stipinović (KOALICIJA HDZ BIH, HSS STJEPANA RADIĆA, HKDU BIH)
Hidajet Sivro predsjednik Općinskog vijeća (SDA)
MujoTrako
Mujo Trako zamjenik predsjednika Općinskog vijeća (SDA)
Muamer Đidić (SDA)
AjdinCisic
Ajdin Čišić (SDA)
NermanRamic
Nerman Ramić (SDA)
Dženita Trako (SDA)
Šejla Viteškić (SDA)
DamirSmajic
Damir Smajić (SDA)
Amel Salkić (SDA)
Hajrudin Haskić (SDA)
Bojan Vidović (HDZ 1990)

Anto Strukar (HDZ 1990)

Ekrem Sarajlić (SDP BIH)
Ilduza Mujkić (SDP BIH)